پیام لیلا گوون به مناسبت روز مادر

لیلا گوون که در اعتراض به حصر رهبر خلق کرد در اعتصاب غذا بسر می‌برد به مناسبت روز مادر پیامی را منتشر کرد

لیلا گوون که در ۱۸۶مین روز اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت بسر می‌برد به مناسبت روز مادر در شبکه‌های اجتماعی پیامی منتشر کرد.

 

متن پیام لیلا گوون بشرح زیر است:

"هیچ کس با سخنان دلسوزانه وجدان خود را در برابر شدت علیه مادران کرد راحت نکند. این مادران برای حل مسائلی که بسیاری از سیاستمداران قادر به حل آن نبودند جان خویش را در میان گذاشته و راهی تازه را به ما نشان داده‌اند. پیوستن به این راه وظیفه ماست. عهد ما با آن‌ها دستیابی به صلحی شرافتمندانه می‌باشد."