کمپین پاکسازی شهر رقا از سوی مبارزان ی.پ.ژ و زنان

در چارچوب راهكارها عليه ويروس كرونا مبارزان ی.پ.ژ و زنان رقا اقدام به پاك كردن همگاني كرده‌اند.

مبارزان يگان‌هاي مدافع زنان (ی.پ.ژ)  به همراه زنان منطقه به محلات رقا شروع به اقدام پاك كردن كرده‌اند.

اين اقدام پاك كردن درجارجوب راهكارها عليه ويروس كرونا صورت مي‌گيرد

با درك و شعار (راهكار حفاظت از خود و تميزي و بهداشت از درمان بهتر است) زنان شروع به تميز كردن خیابان و محلات رقا كرده‌اند.

يك مبارز ی.پ.ژ به نام زوزان گفت وظيفه انساني براي آنها ارجح‌تر از وظيفه نظامي است. اعلام هم كرد كه كار ما آسايش و حفاظت است هم آسايش از لحاظ نظامي و هم آسايش از لحاظ بهداشتي و مريضي. براي اينكه شهرمان را از بیماری‌ها حفظ كنيم هرآنچه از دستمان برآيد انجام خواهيم داد.

مبارزان ی.پ.ژ و زنان رقا اعلام كرده‌اند تلاش مي‌كنند به اقداماتشان براي تميز كردن شهر ادامه دهند.