گُلتن کشاناک: ما زنانی هستیم که نمی‌توانند ما را تسلیم کنند

ما در ۸ مارس با طنین فریادهایمان، با ترانه و رقص در میادین حضور خواهیم یافت

زنان برای حضور پرشکوه در مراسم روز جهانی زن آماده می‌شوند. گلتن کشاناک از شهرداران مشترک و سابق کلانشهر آمَد نیز که از سال ۲۰۱۶ دستگیر و در زندان گروه F  کوجالی زندانی است، به مبارزات زنان در ترکیه و باکور کوردستان اشاره نمود.

برای زنان دشوارتر است

کشاناک خاطرنشان ساخت که با توجه به حقوق دمکراتیک و آزادی‌ها، ترکیه در شرایط ناگواری به سر می‌برد و با این شیوه از رهبری اقتدارگرایانه کشور، وضعیت برای زنان بسیار دشوار‌تر و مخرب‌تر می‌شود. گلتن کشاناک خاطرنشان ساخت که اتوریته سیاسی موجود در ترکیه در تمامی آزادی‌ها و حقوق زنان که با مبارزات گسترده و وسیعی به ثمر نشسته‌اند دخالت می‌نماید. توقیف نهادهای زنان، به محاکمه کشیدن سیستم ریاست مشترک، ممنوعیت فعالیتها و اقدامات زنان، خارج شدن از خانه، ممنوعیت برگزاری هر گونه نشست خبری، آمریت و کنترل بدن زنانه و بسیاری از دخالت‌های دیگر از جمله این اقدامات هستند.

کشاناک گفت: ذهنیت اقتدارگرایانه مرد در خانه، محل کار و کوچه و خیابان فرادستی یافته و زنان را مورد حمله قرار می‌دهد. تا زمانیکه این ذهنیت تغییر داده نشود، هیچ اقدام پلیسی یا مجازات زندانی نمی‌تواند از کشتن زنان ممانعت به عمل آورد. در نوع خود همان ذهنیت در درون مکانیزم برای مقابله با زنان را نیز می‌توان شاهد بود.

کشاناک در بخش دیگری از سخنان خود افزود: وضعیت تهدید کننده‌تر از آن وضعیتی است که دولت تلاش می‌کند تا از پیمان استانبول خارج شود، حقوق قانونی زنان را لغو کرده و اگر در این رابطه زنان و نیروهای دمکراسی‌خواه، مبارزه‌ای قدرتمندانه را از خود نشان ندهند، این حقوق قانونی از میان رفته و وضعیت برابری جنسیتی در قانون اساسی وارد وضعیت خطرناکی می‌شود.

لزوم وجود مبارزه‌ای مشترک

گلتن کشاناک خاطرنشان ساخت که جنبش زنان در مواجهه با موجی از سرکوب و فشار قرار داشته است، با این وجود خیابان را ترک نکرده است. مطالبات خود را بر زبان آورده است و در میان سازمان‌های اپوزیسیون و دمکراتیک حضور و نیروی قدرتمندانه خود را به رخ کشیده است. کشاناک در این رابطه افزود: افرادی که در این مبارزه حضور دارند برای ما به سرچشمه الهام و روحیه تبدیل شده‌اند. از نظر من مقاومت زنان در این مقطع در تاریخ مبارزاتی زنان ثبت می‌شود.

کشاناک اعلام نمود که مهم اینست که این موضع و این سمت‌گیری زنان با مبارزه نیروهای دمکراسی به هم امیخته و اگر ما بتوانیم موج جدید دمکراسی را خلق کنیم، در آنصورت به آسانی می‌توانیم به نتیجه دست یابیم. با از میان برداشتن این فرایند ضد دمکراتیک باید این وظیفه صرفا بر دوش زنان نماند. جنبش زنان نیز باید نقش پیشاهنگی خود را ایفا کرده و نیروهای دمکراسی‌طلب را وارد عمل نماید. اگر زنان، جوانان، کارگران، فرودستان، افراد با هویت و اعتقادات متمایز، نیروهای فرودست، مبارزه حق طلبانه، آزادیخواهانه و صلح طلبانه خود را متحدانه انجام دهند، این مدیریت و عملکرد سوء می‌تواند خاتمه یافته و متوقف شود.

با طنین‌انداز نمودن فریادهایمان در میادین حضور می‌یابیم

گُلتن کشاناک در رابطه با ۸ مارس نیز اظهار داشت: ۸ مارس را به تمامی زنان تبریک می‌گویم. امیدوارم اراده و موضع زنان در میادین و خیابانها رهبری این فرایند جدید را در دست بگیرد. فقط از طریق حمایتهای زنان و با قدرتمند کردن سازماندهی زنان می‌توان پاسخ درخوری به این حملات داد. حملاتی که علیه بدن زنانه، علیه هویت، اراده و مبارزه و موجودیت ما در جریان است. شعار فقط یک روز ۸ مارس نیست، چنان شعار قدرتمندی است که می‌تواند از قتل زنان، جنگ و رهبری مرتجعانه اقتدارگرا ممانعت به عمل آورد. به منظور پاسخی صریح و درخور به چنین وضعیتی، باید خیابانها و میادین را به کنترل دراوریم؛ با طنین انداز نمودن مطالباتمان، رقص آزادی را با شور و شوق گسترش دهیم. زمان آن فرا رسیده است که ما مشعل آزادی و برابری ۸ مارس را به نوروز رسانده و برای دست یافتن به آزادی پل بزنیم. به نمایندگی از زنانی که نمی‌توان آنها را به بند کشید، با طنین فریادهایمان، ترانه و رقص، در میادین و خیابانها حضور پیدا می‌کنیم.