یگانهای مدافع زنان: نوروز ۲۰۲۰ به نوروز انتقام و پیروزی بدل خواهد شد

فرماندهی کل یگان‌های مدافع زنان فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. در پیام فرماندهی کل یگان‌های مدافع زنان آمده است که نوروز ۲۰۲۰ به نوروز انتقام و پیروزی بدل می‌شود.

فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان در رابطه با این موضوع بیانیه‌ای منتشر نمود. متن این بیانیه به این شرح است:

"در سال ۲۰۲۰ با روح مقاومت شرف ما نوروزی را که به نمادی برای بهار خلق‌ها تبدیل شده است، استقبال نموده و نوروز را به شهیدان انقلاب، به رهبر آپو و خصوصا خلق مقاومی که سال‌هاست که با ایستادگی مبارزه را ادامه می‌دهد، و به تمامی خلق‌های خاورمیانه شادباش و تبریک می‌گوییم.

خلق کوردستان سالیان درازی است که بدون وقفه در مقابل ظلم و اشغالگری به مقاومت دست زده است و هیچگاه سر تعظیم فرود نیاورده است. با اتحاد تاریخی خلق‌ها به حیات امپراتوری‌ها و نیروهای اشغالگر خاتمه داده است. این مقاومت شکوهمند خلق‌ها با افسانه کاوه آهنگر، به شیوه‌ای بسیار معنادار خود را تعریف کرده است. خلق کورد، آسوری، ترکمن و ایزدی و... با شعله‌ور ساختن آتش نوروز روز جدید خود، روز پیروزی خود را بر ظالمان گرامی داشته است. در این معنا نوروز صرفا یک عید به شمار نمی‌رود، بلکه سالگرد و به یادآورنده پیروزی بر ضحاکهاست، بلکه راه نمای مقاومت در مقابل ضحاکان زمان و نقشه راه قیام و مقاومت خلق‌ها در مقابل هر گونه ظلم، اشغالگری و تاراج و یغماگری است.

به نمایندگی از یگانهای مدافع زنان اعلام می‌داریم گرامیداشت یاد و خاطره نوروز برای ما به معنای تجدید پیمان برای گرفتن انتقام است. در آستانه آزادی و سربلندی به عنوان یگانهای مدافع زنان ما در مبارزه دشوارمان در انقلاب روژآوا اعلام می‌داریم که ده‌ها هزار جان ارزشمند را در این فدا کرده‌ایم. از همین رو به مناسبت نوروز، با گسترش جنگ آزادیبخش و جنگ برای حفظ موجودیتمان، اعلام می‌داریم که شکوهمندترین پیمان خود را با مقاومت نوروز تجدید کنیم.

امروز لازم است که بیش از هر زمان دیگری با روح نوروز از موجودیت خود که با تهدیدی بزرگ روبروست صیانت به عمل آورده و برای حراست از هویت و میهنمان، برای از میان برداشتن ضحاکان زمان، بر اساس ایستارهای رهبر آپو، نبرد انقلابی-خلقی، هویت، موجودیت، شرافت، میهن، محله و خانه خود را حفاظت کنیم. زیرا خلق کورد در طول تاریخ خود در مواجهه با آزارها و مصایب فراوانی قرار گرفته است، از هلبجه گرفته تا قیام قامشلو، از قتلعام دره زیلان تا مهاباد و عفرین و اخیرا نیز در سریکانی و گری سپی موجودیت خلق کورد و خلق‌های منطقه در معرض نابودی قرار گرفته است. در مقابله با این قتل‌عامها و توطئه‌ها، از افسانه کاوه آهنگر تا قهرمانان معاصری مانند آرین میرکان، بارین، اوستا، ایلان و اخیرا نیز روناهی و برخودان، برای احیای خلق‌های منطقه، فرزندان زیادی جان خود را فدا کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که امروز صدها هزار کاوه در مقابل ظلم ضحاکان به نبردی بی‌امان دست زده‌اند.

امروز نیز با پیشاهنگی و رهبری رزمندگان یگانهای مدافع زنان جنگ شرافت و سرفرازی ادامه دارد. ما امسال آتش نوروز را با روح برآمده از فداکاریهای روناهی، زین، آمارا، زیلان، دلووان، برمال، اورین و مادر آگید، در کمال افتخار شعله‌ور خواهیم نمود. براین باور هستیم که با تقویت سازماندهی زنان، نوروز ۲۰۲۰ را به نوروز انتقام و پیروزی تاریخی بدل خواهیم کرد.

به نمایندگی از تمامی رزمندگان یگانهای مدافع زنان با روح نوروز پیمان می‌بندیم که مبارزه و مقاومت را گسترش بخشیم. با این امید و اعتقاد که هر روزمان همانند نوروز در راه مبارزه و پیروزی صرف شود، بار دیگر نوروز خلقمان، نوروز تمامی زنان آزادیخواه را شادباش گفته و به آنان تبریک می‌گوییم."