ی.پ.س-ژن یاد و خاطره سه شهید زن را گرامیداشت

سوه دمیر، پاکیزه نایر و فاطمه اویار سه زن پیشاهنگ در مقاومت خودمدیریتی سال ٢٠١۵ از سوی رژیم تبهکار ترکیه به شهادت رسیدند. شورای اجرایی یگانهای مدافع غیرنظامیان با صدور بیانیه‌ای یاد هر سه شهید زن را گرامی داشته و با آرمانهای آنان تجدید پیمان کرده است.

شورای اجرایی یگان‌های مدافع غیرنظامیان با انتشار بیانیه‌ای حملات امحاگرانه رژیم اشغالگر ترک به خلق کورد و آزادیخواهان در سال ٢٠١۵ را خاطرنشان کرده و می‌گوید؛ مقاومت خودمدیریتی علیه تسلیم شدن و خیانت که بر مبنای پافشاری بر انسانیت و جامعه‌بودن شکل گرفت با خوددفاعی پاسخ داده شده است. دولت ترک در حمله نابودگرانه علیه خلق کورد و ارزشهای آن با بمباران شهرهای کوردستان نیات واقعی خویش را به نمایش گذاشته است. اینچنین ذهنیت خصمانه قسم‌خورده‌ علیه کوردها تمامی سیاست‌های استعمارگرانه علیه کوردها را به مرحله اجرا گذاشته است."

بیانیه با تأکید بر اینکه 'در جاییکه مقاومت وجود داشته باشد اشغالگران محکوم به نابودی هستند' می‌افزاید: رفقا سوه دمیر، پاکیزه نایر و فاطمه اویار که پیشاهنگی مبارزه آزادی را بر عهده گرفته و راه سارا (شهید ساکینه جانسیز) را برگزیده‌اند با تمامی توان خویش آتش مقاومت را شعله‌ور کرده و به وظایف خویش عمل نموده‌اند. از اینرو این سه رفیق زن در ۵ ژانویه ٢٠١۶ در کوچه‌های مقاومت به شهادت رسیده‌اند.

مقاومت زنان کورد نقطه امید تمامی بشریت است

ی.پ.س- ژن در ادامه با اشاره به ترور سه زن سیاستمدار و انقلابی کورد از سوی رژیم تروریست ترکیه در پاریس خاطرنشان کرده است که قاتلان سوه، فاطمه و پاکیزه نیز عوامل همان رژیمی هستند که درصدد تحمیل سیاهی بر بشریت است و مقاومت زنان کورد در برابر آن به نقطه‌ی امید تمامی بشریت برای نجات از این سیاهی مبدل شده است.

ی.پ.س ژن اعلام می‌دارد؛"در چهارمین سالروز شهادت سوه دمیر، پاکیز نایر و فاطمه اویار ضمن گرامیداشت یاد آنها سوگند یاد می‌کنیم که راهی را که شهیدان در پیش گرفتند با عزم ادامه دهیم و انتقام خون آنان را بگیریم، فارغ از هر هزینه‌ای که صرف شود مقاومت را به پیروزی برسانیم."