صدها نفر برای انجام راهپیمایی آزادی در رنس‌ جمع شدند

«راهپیمایی آزادی ۲۵ نفره» با پیشگامی کلکتیو حمایت از کوردستان که متشکل از ۱۲ سازمان است، برگزار شد. اعضای این کلکتیو، مایکل جرج‌ اعلام کرد، لازم است فرانسه برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به ایفای نقش بپردازد.

صدها نفر و چندین سازمان انقلابی و کارگری و سوسیالیست در این راهپیمایی شرکت داشتند.

بریوان فرات، سخنگوی شورای دمکراتیک کورد در فرانسه (ج‌د‌ک-ف) بیانیه‌ای قرائت کرد. به مبارزات عظیم کوردها علیه بربریسم داعش و دولت ترکیه اشاره کرد.

بریوان فرات اعلام کرد که ۱۲ هزار جوان کورد با اندیشه و فلسفه‌ی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان چندین سال علیه بربریسم به فداکاری پرداخته‌اند و گفت: «اگر شما در این‌جا و در اروپا و تمامی جهان در راحتی و امنیت زندگی می‌کنید‌، این به لطف رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و خلق کورد است.»

خلق این شهر به گرمی از این راهپیمایی استقبال کردند و در طول مسیر بروشورهایی توزیع شد. در ادامه تاکید شد، لازم است خلق فرانسه به صورت قویتر در این راهپیمایی شرکت کنند.

مایکل جورج، نماینده‌ی حزب چپ اعلام کرد که لازم است فرانسه در راه‌حل سیاسی به ایفای نقش بپردازد، راه‌حل‌ سیاسی برای کورد ضروری است، این نیز به آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گره خورده است و در ادامه گفت: «بر این اساس از تمامی سازمان‌ها و موسسات مردم‌نهاد و احزاب سیاسی می‌خواهیم به این کلکتیو بپیوندند. خلق کورد نیز همانند دیگر خلق‌های جهان از حق آزادی برخوردار هستند. زنده باد خلق کورد! زنده باد عبد‌الله اوجالان! آزادی برای عبدالله اوجالان!»