دولت ترکیه به شنگال حمله کرد

دولت اشغالگر ترکیه با پهپاد حاوی مواد منفجره یک خودرو را در شنگال هدف قرار داد.

در منطقه سردشت کوهستان شنگال، دولت اشغالگر ترکیه توسط یک پهپاد حاوی مواد منفجره یک خودرو را هدفگیری کرد.

در ارتباط با ضرر و زیان این حمله فعلا آگاهی در دسترس نیست.