شواهد استفاده رژیم ترک از سلاح‌های ممنوعه شیمیایی

شواهد تازه‌ای از استفاده رژیم متجاوز ترکیه از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای گریلا آشکار شد.

برپایه اطلاعیه مرکز مطبوعات و رسانه ه.پ.گ در ١۴ ژوئن، رژیم ترکیه در خلال ٢ ماه گذشته حداقل ٧٧٩ بار از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای گریلا استفاده کرده است. این نشان می‌دهد که ترکیه روزانه ١٣ بار از سلاح شیمیایی بهره می‌برد. حملات شیمیایی همچنان ادامه دارند.

علی‌رغم افشا شدن مدارک و شواهد بسیاری در رابطه با حملات شیمیایی رژیم ترکیه، مجامع بین‌المللی مربوطه هیچ واکنشی از خود نشان ندادند.

تصاویری ویدیویی که به خبرگزاری فرات رسیده‌اند یکبار دیگر اثبات می‌کنند که ارتش ترکیه در منطقه مقاومت شهید برخودان واقع در تپه شهید شاهین از سلاح ممنوعه شیمیایی استفاده کرده است.

شواهد استفاده از سلاح شیمیایی در تونل‌های جنگ

در تصاویر مذکور یک گریلا که ماسک ضد شیمیایی بصورت زده است ترکیب شیمیایی دودهای سفید و سیاهی را نشان داده و می‌گوید:"از سلاح شیمیایی استفاده می‌کنند. بوی بسیار سنگینی دارد."

این گریلا می‌گوید که گاز مستقیما بر مجاری تنفسی تأثیر گذاشته و انسان را دچار تنگی نفس می‌کند، وی با اشاره به دیوارهای سیاه شده تونلی که با گازهای شیمیایی هدف حمله واقع شده می‌گوید:"به وضوح قابل مشاهده است."

سپس صدایی از بی‌سیم شنیده می‌شود:"آنکه امروز با ما می‌جنگند نه ارتش تُرک، بلکه سلاح‌های شیمیایی و تکنولوژی ناتوست."

گریلا اظهار می‌کند که نیروهای ارتش ترک از طریق سیستم رادار تلاش می‌کنند از خود محافظت کنند و گفت که در بمباران‌ها از سلاح شیمیایی استفاده کرده‌اند.

گریلا  می‌گوید که تأثیر گازهای شیمیایی در تونل‌ها ادامه دارد و می‌افزاید ک هبه همین دلیل بدون ماسک ضد شیمیایی ورود به تونل‌ها امکان‌پذیر نیست.

گریلاهای زن گیسوی خود را بریدند

صدایی از بی‌سیم می‌گوید که آنان در مقابله با این وضعیت تدابیر لازم را اندیشیده‌اند، اما به دلیل اینکه امکان تغییر روزانه لباس‌های خود را ندارند، بویژه گریلاهای زن موهای سر خود را کوتاه کرده‌اند.

یک گریلا وضعیت تونل‌های جنگ شهید برخودان را که هدف سلاح‌ شیمیایی قرار گرفته‌اند نشان داده و می‌گوید که یک گاز شیمیایی زرد رنگ با گاز فلفل ترکیب شده است.

گریلایی که در میان کریدورهای تنگ این تونل به پیش می‌رود و آثار حملات شیمیایی را نشان می‌دهد می‌گوید:"وقتی باد می‌وزد این گازها در هوا پخش شده و مجددا فعال می‌شوند."

یک گریلا با نشان دادن یک چاله کوچک آب زردرنگ می‌گوید:"امروز به این رنگ تغییر یافت." گریلایی که ماسک ضدشیمیایی به صورت زده می‌گوید گاز شیمیایی زردرنگ بویی ندارد و انسان را از توان می‌اندازد."

در تصاویر مربوط به محل ژنراتور پودر زردرنگ دیده می‌شود.

بیانیه‌های پ.ک.ک در مورد سلاح شیمیایی

دوران کالکان، عضو کمیته اجرایی پ.ک.ک روز ٢١ ژوئن در گفتگو با شبکه تلویزیونی میدیا خبر گفت:"اکنون رژیمی بر سر کار است که تا این حد از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند، اما واکنشی در مقابل آن وجود ندارد. بالعکس در تمامی زمینه‌ها با این رژیم همکاری می‌کنند. جرایم جنگی صورت می‌گیرند. به عنوان مثال به گفته هوالان تپه سور محرز شده است؛ به احتمال زیاد حمله‌ای با سلاح هسته‌ای تاکتیکی صورت گرفته است."

مراد کاراییلان، عضو کمیته اجرایی پ.ک.ک و فرمانده قرارگاه مرکزی دفاع از خلق روز ١۶ ژوئن خطاب به گریلاها سخن گفته و هشدار داد که دولت ترک استفاده از سلاح شیمیایی را افزایش می‌دهد.

کاراییلان ٣١ می در گفتگو با خبرگزاری فرات در رابطه با استفاده از سلاح‌های شیمیایی گفته بود:"

"در این جنگ، بیش از تمام جنگ‌های دیگر از سلاح شیمیایی استفادە شدە است. و هم اکنون بر استفادە از سلاح شیمیایی تمرکز کردە‌اند. هوالان ما تاکنون استفادە از ۷ نوع سلاح شیمیایی را تایید کردەاند. هوالان چگونە آن را تایید می‌کنند؟ از طریق رنگ. نخستین نوع آن رنگ سیاە است، مانند قیر است. دومین نوع آن، زرد است، رنگی طلایی دارد. سومین آن رنگ نقرەای دارد، چهارمین نوع سبز است و بویی ندارد. برخی از آنها بو دارند، اما این نوع بویی ندارد. پنجمین نوع رنگ قهوەیی دارد، و گونە دیگر قرمز رنگ است. بویی مانند بوی صابون دارد. بویی مانند کف پودر لباسشویی دارد. و آخرین نوع آن رنگ سفید دارد. کاملا مشخص است کە از سلاح‌های شیمیایی مختلفی علیە ما استفادە می‌کنند. و می‌خواهند از این طریق بە نتیجە دست پیدا کنند. هم اکنون بر استفادە از سلاح شیمیایی متمرکز شدەاند، می‌خواهند از این طریق بە نتیجە دسترسی پیدا کنند."