در اشتوتگارت برای پشتیبانی از اعتصاب کنندگان فعالیتی انجام شد

  در شهر اشتوتگارت آلمان فعالیتی در حمایت از اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ فعالین انجام شد.

  این فعالیت توسط جنبش جوانان انقلابی و زنان جوان آزاد برگزار شد و سازمانهای Gif، اتحاد زنان سوسیالیست اروپا س.ک.ب، فدراسیون کارگران ترکیه در اروپا آتیک، حزب مارکسیست لنینیست آلمان و سازمان کامپفن در آن شرکت دلشتند.

  در این فعالیت تصاویر لیلا گوون و مقاومتگران استراسبورگ و ازکان ازدمیر بلند شد.

  شرکت کنندگان تا کارسپلاتز راهپیمایی کردند و نوشته‌هایی با مضمون اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ فعالین در میان شهروندان پخش کردند.