کوچ: روز یکشنبه باید همگی به دی لینکه رای دهید

مظلوم کوچ کاندیدای حزب چپ آلمان (دی لیکه Die Linke) برای پارلمان اروپا از شهر برمن در برنامه‌ی اتحاد جوانان کردستان ی.خ.ر YXR و ی.ژ.ک YJK شرکت کرد و از همه خواست تا به آنها رای دهند.

  در شهر برمن کشور آلمان توسط ی.خ.ر و ی.ژ.ک فعالیتی انجام شد. مظلوم کوچ کاندید حزب چپ آلمان برای پالمان اروپا در این برنامه که در آن دهها دانشجو حضور داشت، شرکت کرد.

  مظلوم کوچ به اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ فعالین اشاره کرد که با هدف پایان دادن به حصررهبر خلق کرد عبدالله اوجالان انجام شده است.

  کوچ گفت، آنها به حمایت خلقهای فرودست تکیه کرده‌اند. وی اعلام کرد، همه‌ی افراد بالای ۱۶ سال می‌توانند رای دهند، وی از همه خواست، روز یکشنبه در انتخابات شرکت کنند و به آنها رای دهند.