ملاقات یکی از شهرداران پاریس با اعتصاب‌گران غذا

رئیس شهرداری منطقه‌ی ۱۰ پاریس الکساندرا کورده بار به دیدار اعتصاب کنندگان در ساختمان جمعیت کارگران مهاجر ترکیه ـACTÎT رفت.

  رئیس شهرداری منطقه‌ی ۱۰ پاریس الکساندرا کورده بار به دیدار عضو کنفدراسیون مهاجران فقیر اروپا AvEG-Kon ازکان ازدمیر که مدت ۵۰ روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد رفت. ازدمیر به همراه نماینده‌ی انجمن کرد دمکرات فرانه یکبون اکسن و نماینده‌ی سازمان جوانان اروپا بیلن جیلا و دو فعال اعتصاب کرده‌ی دیگر از کورده بار استقبال کردند.

  هیئت همراه اعتصاب‌کنندگان غذا به کورده بار اطلاعاتی در مورد اعتصاب غذا و روزه ی مرگ در کردستان، ترکیه و خارج از آن دادند. همچنین در مورد اقدامات قانونی انجام شده برای پایان دادن به حصر بحث و گفتگو شد.

  الکساندرا کورده بار در این دیدار اعلام کرد، از نزدیک ناظر وضعیت ترکیه هستند. وی همچنین گفت، پیشاهنگی کردن این اعتصابها توسط یک زن برای او بسیار مهم است. او اعلام کرد از لیلا گوون حمایت خواهد کرد.

  رئیس شهردای پاریس اشاره کرد، با رئیس شهرداری بزرگ پاریس و اعضای شورای شهرداری و رئیس فراکسیون حزبش در این شوراها در این مورد صحبت خواهد کرد.

  وی در مورد حملات و فشارهای دولت ترکیه بر مادران گفت، "مادران از حق خود دفاع می‌کنند. از مادرانی که قیام کرده و موضع خود رل مشخص کرده‌اند تشکر می‌کنم."

  کورده بار در پایان گفت، از این پس با حساسیت بیشتری اعتصابها را دنبال خواهند کرد.