ارسال صدها نامه از کشورهای اسکاندیناوی به سی‌پی‌تی

زنان کشورهای اسکاندیناوی که در برابر انزوای مطلق اعمال شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان واکنش نشان دادند، صدها نامه به کمیته پیشگیری از شکنجه (سی‌پی‌تی) ارسال کردند.

کمپین جهانی ارسال نامه به رهبری جنبش زنان کورد اروپا (ت‌ژک-اروپا) برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ادامه دارد.

در چارچوب این کمپین، صدها نامه امضا شده جمع‌آوری شده در کشورهای اسکاندیناوی، سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند به آدرس سی‌پی‌تی ارسال شد.

در بیانیه مشترکی که به نمایندگی از شوراها، کمون‌ها و ابتکارات زنان کورد در کشورهای مذکور منتشر شد، تاکید شد که انزوا غیرقابل قبول است.

در این بیانیه تاکید شده است که مبارزه برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در همه زمینه‌ها تشدید خواهد شد و از نهادهای بین‌المللی به ویژه سی‌پی‌تی خواسته شد تا به مسئولیت خود عمل کنند.