در آتن و لیماسول تظاهراتی علیه حملات شیمیایی دولت ترکیه برگزار شد

جنبش جوانان انقلابی ت.ج.ش با در دست گرفتن مشعل تظاهرات کرده و اعتراض خویش را به حملات شیمیایی ددلت ترکیه بیان کردند.

اعضای جنبش جوانان انقلابی (ت.ج.ش) به کشته شدن 11 چریک ه.پ.گ و یگان زنان آزاد با سلاح شیمیایی در میدان سینتاگما در آتن، پایتخت یونان اعتراض کردند. راهپیمایی عصر از میدان سینتاگما تا میدان موناستریاکی با چراغانی شبانه و سردادن شعار ادامه یافت.

سینان اوزتورک به نمایندگی از ت.ج.ش بیانیه ای داد و گفت: درد 17 گریلا هنوز تازه بود که امروز فهمیدیم که 11 گریلای  دیگر شهید شده اند. در رأس سازمان منع سلاحهای شیمیایی از نهادها میخواهیم که در همه جا به این وضعیت غیرانسانی پاسخ دهند، نه با حرف، بلکه با عمل. در این راهپیمایی فراخوان برای شرکت در اقدامی که روز 29 دسامبر ساعت 17:00 علیه حملات شیمیایی دولت ترکیه در مقابل سفارت ترکیه برگزار می شود، اعلام شد.

لیماسول

کوردستانی‌های ساکن شهر لیماسول قبرس و دوستانشان به منظور نشان دادن خشم و اعتراضشان نسبت به شهادت 11 گریلای ه.پ.گ و یژاستار با سلاح شیمیایی، در مرکز فرهنگی کوردی تفیلس تجمع کردند و راهپیمایی را از اینجا آغاز کردند.

راهپیمایی تا شهرداری لیماسول ادامه یافت. در حین راهپیمایی بدون وقفه شعارهای «زنده باد مقاومت گریلا»، «زنده باد رهبر آپو»، «زنده باد پ.ک.ک»، «مرگ بر اردوغان»، «دولت اشغالگر ترکیه از کوردستان گم شو» و «مرگ بر خیانت» سر داده شد. این راهپیمایی در مقابل شهرداری لیماسول به تجمع اعتراضی مبدل شد.

تجمع بعد از یک دقیقه سکوت به منظور ادای احترام به یاد و خاطره گریلا‌هایی که در اثر حملات شیمیایی ارتش اشغالگر ترکیه به شهادت رسیدند آغاز شد. بیانیه به زبان انگلیسی که توسط مجلس خلق کورد در قبرس تهیه شده بود قرائت شد و سپس لزگین سرهات سیاستمدار کورد سخنرانی کرد.