در غرفه افتتاح شده در زوگ درباره عبدالله اوجالان صحبت شد

در غرفه‌ای که در زوگ سوئیس افتتاح شد، توجه به سیستم انزوای امرالی جلب شد و ایده‌ها و فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای اطرافیان توضیح داده شد.

اعضای جنبش جوانان کورد برای جلب توجه به انزوای شدید تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و معرفی پارادایم وی، غرفه‌ای را در بوندس پلاتز در زوگ سوئیس افتتاح کردند.

در غرفه‌ای که در چارچوب کمپین "آزادی برای عبدالله اوجالان، راه حل سیاسی برای مسئله کورد" بین ساعت ۱۶ تا ۱۹ افتتاح شد، توضیح داده شد که سیستم انزوای امرالی یک سیستم شکنجه غیرانسانی است.

فعالان بروشورهایی در مورد پارادایم عبدالله اوجالان توزیع کردند و با افرادی که توجه آنها را به خود جلب کردند گفتگو کرده و تأکید کردند که مبارزه آزادی را گسترش خواهند داد.

در این مراسم شعار «آزادی برای اوجالان» سر داده شد.