تصویر

در لیورپول غرفه ‌‌«عبدالله اوجالان» برپا شد

در لیورپول در چارچوب کارزار ‌«آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» غرفه ‌«عبدالله اوجالان» برپا شد.

کارزار آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان

مجلس خلق کورد در لیورپول برای اینکه توجه‌ها را به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان معطوف دارد و کنشی در چارچوب ‌«آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» انجام دهد در شلوغترین میدان این شهر،‌ غرفه ‌«عبدالله اوجالان» را برپا کرد. غرفه با تصاویر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آراسته شده بود. در این غرفه‌، بروشورهایی درباره تحمیل ۲۵ سال انزوا، توزیع شدند.

در چارچوب این کنش، در کوچه‌های شهر، صدها اطلاعیه پخش شدند. اهالی منطقه علاقه و استقبال بسیاری به این غرفه نشان دادند. در میدان برپایی این غرفه، به وسیله میکروفون بیانیه قرائت شده و بی‌وقفه شعارهای ‌«زنده‌باد رهبر آپو»، ‌«Freedom for Ocalan»، ‌‌«دیروز ماندلا امروز اوجالان» سرداده شد.

در غرفه‌ای که پارادایم کنفدرالیسم دمکراتیک و اهمیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای رهیافت صلح‌آمیز بازگو شد، افراد بسیاری کتب رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را دریافت کردند.

تحمیل انزوا

در این کنش به عنوان مرکز جامعه دمکراتیک کورد، بیانیه‌ای داده شد،‌ در آن بیانیه آمده است‌: ‌«رهبر آپو که با توطئه بین‌المللی به ترکیه تحویل داده شد، انزوای شدیدی بر او تحمیل می‌شود. در مقابل این امر، رهبر آپو با توسعه تفکرات، اندیشه و پارادایم کنفدرالیسم دمکراتیک، مقاومتی باشکوه را ایجاد کرده است. این پارادایم به رهبر و نقشه‌‌ای برای رسیدن انسان به آزادی و دمکراسی رادیکال، مبدل شده است.

ایجاد صلح

مهمترین بازیگر رهیافت،‌ رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان می‌باشد که از سوی دولت ترکیه بدون اعتنایی به تمام قوانین بین‌المللی وحتی قوانین داخلی خود، انزوایی شدید را علیه او تحمیل می‌شود. برای راه‌حلی صلح‌آمیز باید خلق از کارزار آزادی رهبر آپو که مورخ ۱۰ اکتبر آغاز شده است،‌ صیانت کند. و به دولت ترکیه فشار بیاورد. ما تنها با اتحاد پیرامون تفکرات رهبر کورد عبدالله اوجالان می‌توانیم دولت‌ ترکیه را که در خاورمیانه خونریزی می‌کند را شکست دهیم. به همین علت، آزادی رهبر آپو به معنای ایجاد صلح است.‌»