جشن نوروز با شور و شوق در برلین برگزار شد

اولین آتش نوروزی در اروپا و در برلین آلمان روشن شد.

فعالیت‌های نوروزی امسال برای حمایت از زلزله‌زدگان برگزار شد.

هزاران نفر در جشن نوروز شرکت کردند. دوستان کورد در این مراسم شرکت داشتند و بیانیه‌ای به نمایندگی از کمیته مقدماتی خواندە شد که در آن آمده است که دولت ترکیه با وجود آتش‌بس اعلام شدە از طرف گریلا به حملات شیمیایی خود ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که نوروز برای حمایت از زلزله‌زدگان برگزار شد.

در این مراسم سزایی تملی به نمایندگی از حزب دموکراتیک خلق‌ها، الهام احمد، رئیس مشترک شورای دموکراتیک سوریه، انگین سَوَر رئیس مشترک کنفدراسیون جوامع کوردستان در آلمان و حزب چپ آلمان سخنرانی کردند.

هنرمندان نوشان، اوزگور ایشیک، بنگی آگری، بصر شاهین، هوزان آیدین، هانی و شوان پرور، ترانه و آوازهایشان را تقدیم کردند.

در مراسم آتش نوروز روشن شد و شعارهایی مانند "زنده باد رهبر آپو"، "زنده باد مقاومت گریلا"، "زنده باد مقاومت ی.پ.گ، پ.ک.ک" و "شهیدان نمی‌میرند" سر داده شد.