جشن نوروز در استراسبورگ برگزار شد

زبیر آیدار عضو شورای اجرایی ک‌ج‌ک در جشن نوروز در استراسبورگ شرکت کرد و گفت: «در نوروز ۲۰۲۴ پیام مبارزه تا آزادی رهبر آپو داده شد.»

نوروز ۲۰۲۴

جشن نوروز با شور و شوق در استراسبورگ فرانسه برگزار شد. پس از یک دقیقه احترام به یاد شهدای آزادی کوردستان، به مژده ه‌پ‌گ درود فرستاده شد و تاکید شد تا آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، مبارزه ادامه یابد.

در این جشن، به مقاومت عبدالله اوجالان در امرالی، مقاومت گریلا و مقاومت تمامی مقاومتگران درود فرستاده شد و شعارهای «زنده باد رهبر آپو» ، «بدون رهبری زندگی ممکن نیست» ، «ژن ژیان آزادی» سر داده شد.

 زبیر آیدار، عضو شورای اجرایی ک‌ج‌ک، در این جشن که با شور و شوق برگزار شد، سخنرانی کرد و گفت که نوروز ۲۰۲۴ به طور گسترده در کوردستان، ترکیه و اروپا جشن گرفته شد.

آیدار گفت: «مردم ما در جشن‌های نوروزی به‌طور دسته‌جمعی و گسترده خواستار آزادی رهبر آپو شدند» ، وی همچنین این پیام را داد که مبارزه خود را در برابر انواع حملات دولت ترکیه تشدید خواهند کرد.

زبیر آیدار با بیان اینکه انتخابات محلی امروز در ترکیه و باکور کوردستان یک انتخابات نیست، بلکه همه پرسی است، گفت: «خلق کورد باید بار دیگر با رای خود در این انتخابات اراده خود را نشان دهند» . آیدار همچنین گفت: «هر رأیی که در انتخابات محلی داده شود، پاسخی به سیاست قیوم، اشغالگری و قتل‌عام دولت ترکیه خواهد بود.»

هنرمندان تَو-چاند، سیدار آمدی، فارقین آزاد، دلُوان، سحر ستران، شریف عمری و سیدا پرینچک در جشن نوروز به اجرای برنامه پرداختند. جشن نوروز با رقص و پایکوبی و سردادن شعار به پایان رسید.