‌جوانان: تا زمانی که آزادی فیزیکی رهبر آپو تحقق نیابد در میدان‌ها خواهیم بود

جنبش جوانان انقلابی و زنان انقلابی در شهر مارینیان ایالت مارسی کشور فرانسه برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و علیه حملات اشغالگری دولت ترکیه و فشار کشورهای اروپایی تجمع کردند.

فعالان  جنبش جوانان انقلابی و زنان انقلابیTCŞ-TEKO-JIN) ) در ساعات عصر در شهر مارینیان مارسی گرد هم آمدند و در چارچوب کمپین "به جنگ آزادی بپیوندیم" تجمع آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار کردند.

تجمع پس از یک دقیقه سکوت به یاد شهدای انقلاب کوردستان آغاز شد.

بیانیه‌ای به نمایندگی از جوانانی که در ساعات عصر در شهر مارینیان مارسی گرد هم آمده بودند، قرائت شد. در این بیانیه، به حملات اشغالگری و نسل‌کشی جمهوری فاشیست ترکیه، فشا‌رهای کشورهای اروپایی که شریک این فاشیسم هستند و حصر سیستماتیک و تشدید شده علیه رهبرخلق کورد عبدالله اوجالان اشاره شده است.

فعالان TCŞ گفتند: "ما تا زمانی که آزادی فیزیکی رهبر آپو تحقق نیابد در میدان‌ها خواهیم بود."

این تجمع که حدود یک ساعت به طول انجامید، با سردادن شعارهای « زنده باد رهبر آپو» و « زنده باد مقاومت پ ک ک» به پایان رسید.