لوری کولونفای: اوجالان فرهنگ مقاومت را به ما آموخت

لوری کولونفای، یکی از راهپیمایان طولانی بازل-استراسبورگ، گفت که به محض شناخت عبدالله اوجالان، دیدگاه او نسبت به جهان تغییر کرد و گفت: «اوجالان فرهنگ مقاومت را به ما آموخت. برای شکستن انزوا و تضمین آزادی او، نمی‌توانستم ساکت بمانم.»

در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه حل سیاسی برای مسئله کورد» ، فعالیت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی در حال افزایش است. حدود ۲۰۰ انترناسیونالیست از ۱۳ کشور از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، کاتالونیا، پرتغال، اسلوونی، مقدونیه، اسلواکی، انگلیس و کشور باسک گرد هم آمدند و با درخواست «آزادی برای اوجالان» از بازل به سمت استراسبورگ راهپیمایی طولانی را شروع کردند.

در میان شرکت کنندگان در راهپیمایی طولانی، لوری کولونفای فعال اتریشی در مورد روند شناختن جنبش کوردها و هدف خود از پیوستن به این راهپیمایی طولانی صحبت کرد.

ممنوعیت مرا به سوی کوردها سوق داد

کولونفای با بیان اینکه در دوران تحصیل در دانشگاه در آلمان با جنبش آزادی کورد و مردم کورد آشنا شده است، گفت: «در دانشگاهی که من در آن تحصیل می‌کردم قرار بود کنفرانسی درباره کوردها برگزار شود و سپس این کنفرانس بدون هیچ دلیلی ممنوع شد. با این ممنوعیت توجه من به کوردها جلب شد. هر چه بیشتر در مورد کوردها مطالعه می‌کردم، آنها را از نزدیک بیشتر می‌شناختم. سفر من به سمت مبارزه کوردها اینگونه آغاز شد.»

عبدالله اوجالان مقاومت و فرهنگ مقاومت را به ما آموخت

کولونفای خاطرنشان نمود که در میان خلق کورد و مبارزات برای آزادی آنچه بیشترین تاثیر را بر او گذاشت، فرهنگ مقاومت بود و گفت: «در جنبش کوردی چیزهای زیادی روی من تأثیر گذاشت، اما مهمترین چیز فرهنگ مقاومت بود. مردم و جنبشی که ده‌ها سال است برای آزادی مقاومت می‌کنند، بر من بسیار تأثیر گذاشت.»

کولونفای با اعلام اینکه هیچ کس در آلمان و هیچ جای دیگری نمی‌خواهد از فرهنگ مقاومت صحبت کند، گفت: «برعکس اوجالان در مورد فرهنگ مقاومت اظهارنظرهای زیادی می‌کند، یعنی مقاومت و فرهنگ مقاومت را به ما می‌آموزد. هرچه بیشتر فلسفه اوجالان، دیدگاه او درباره جهان، مردم، زندگی و طبیعت را مطالعه می‌کردم، به این مبارزه نزدیکتر می‌شدم.»

ما برای آزادی عبدالله اوجالان راهپیمایی می‌کنیم

کولونفای بر اهمیت راهپیمایی طولانی تاکید کرد و گفت: «خیلی مهم است که این همه انترناسیونالیست از نقاط مختلف جهان به اینجا آمده‌اند. چیزی که ما را در اینجا گرد هم می‌آورد خواست ما برای آزادی جسمانی اوجالان و الگوی اوجالان است. نه فقط در اروپا، راهپیمایی‌های طولانی در کوردستان نیز انجام می‌شود. اوجالان در انزوا است، نزدیک به ۳ سال است که هیچ اطلاعاتی از او دریافت نمی‌شود که این مسئله ما را نگران می‌کند. بنابراین این راهپیمایی برای شکستن انزوا بسیار معنادار است.»