محکوم کردن دولت اشغالگر ترکیه و خیانت پ‌د‌ک در لوزرن و لوزان

دولت اشغالگر ترکیه و خیانت پ‌د‌ک در شهرهای لوزرن و لوزان با انجام کنش‌هایی محکوم شدند. در این کنش‌ها علیه اشغالگری و خیانت فراخوان قیام داده شد.

در شهر لوزرن و لوزان سوئیس، حملات اشغالگرانه دولت ترکیه و خیانت حزب دمکرات کوردستان ‌(پ‌د‌ک) با انجام کنش‌هایی محکوم شدند.

لوزرن

کوردستانیان ساکن شهر لوزرن،‌ به عنوان مرکز جامعه کورد دمکراتیک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(ج‌د‌ک-لوزرن) در ماقبل ایستگاه مرکزی شهر گردهم آمدند. در این کنش‌ یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به یاد شهدا انجام شد.

در این کنش ریاست مشترک ج‌د‌ک-لوزرن، مولا شاهین سخنرانی کرد و گفت‌: ‌«هرچه که روی دهد دوباره این ماهستیم که پیروز خواهیم شد.‌»

در این کنش اطلاعیه‌یی به زبان‌ آلمانی قرائت شد. کنش با سردادن شعارهای ‌«زنده‌باد مقاومت گریلا»، ‌«مرده‌باد خیانت» و ‌‌«زنده‌باد رهبر آپو» به پایان رسید.

لوزان

در شهر لوزان نیز حملات اشغالگرانه دولت ترکیه و خیانت‌های پ‌د‌ک محکوم شدند. توده ‌خلق با فراخوان ج‌د‌ک-لوزرن در میدان St. Laurent گردهم آمدند، بی‌وقفه شعارهایی سرداده می‌شد.

در این کنش به عنوان اتحادیه زنان کورد در سوئیس ‌(ی‌ژک-سوئیس)، خدیجه کندال سخنرانی کرد. خدیجه کندال توجه‌ها را به همکاری و همدستی پ‌د‌ک و خانواده بارزانی با دولت اشغالگر ترکیه معطوف داشت و گفت‌: ‌«این همکاری و همدستی کثیف می‌خواهد خاک کوردستان به دولت اشغالگر ترکیه واگذار کند. ما به مثابه خلق آزادی‌خواه،‌ همراه گریلاهای خود خواهیم بود.»

به عنوان ج‌د‌ک-لوزان نیز رمضان اوبا،‌ اطلاعیه‌ای به زبان فرانسوی را قرائت کرد. اوبا بیان داشت که اکنون منطقه از سوی دولت اشغالگر ترکیه به آتش کشیده شده و خالی از سکنه می‌شود.

این کنش با سردادن شعارها به پایان رسید.