پیکر شهید نیشتمان در قندیل به خاک سپرده شد

پیکر شهید "شهین جهانی" با کد سازمانی "نیشتمان پیوند" طی مراسمی با شکوه در قندیل به خاک سپرده شد.

نیشتمان پیوند در سال ۱۹۷۴ در سنه در روژهلات کوردستان متولد شد. وی به همراه خانواده‌اش به دلیل فشارهای دولت ایران به جنوب کوردستان آواره شدند. پس از پیوستن دو پسرش در سال ۲۰۱۶ به همراه همسرش تصمیم گرفتند به صفوف گریلا بپیوندند. وی پس از چندین سال مبارزه و تلاش در جنوب و روژاوای کوردستان روز دوم ماه جاری جان خود را از دست داد. امروز طی مراسمی با شکوه در قندیل پیکر وی به خاک سپرده شد.

پیوند نیشتمان پسر شهید نیشتمان در این مراسم گفت؛"رفیق نیشتمان از همان کودکی میهن‌دوستی و جستجو به دنبال زندگی آزاد را به ما آموخت. ما نیز از اینجا به او قول می‌دهیم در همان راه به مبارزات خود ادامه دهیم."

پس از آن پیمان ویان از طرف سازمان‌های روژهلات کوردستان سخنرانی کرده و اعلام نمود، شهید نیشتمان به عنوان مادری انقلابی در روژهلات کوردستان علیه ظلم و ستم رژیم ایران مبارزه کرد و در خانواده‌ی خود، فرزندانش را به بهترین شیوه آموزش داد و به جنبش آزادی‌خواهی خلق کوردستان تقدیم نمود. او در هر سه بخش کوردستان به کار و مبارزه پرداخت تا فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو را به هر جایی به ویژه زنان برساند. به همین دلیل شهید نیشتمان برای ما و همه‌ی انقلابیون سمبل حقیقت و زندگی آزاد و شکست مرزهای ساختگی است.

همچنین از طرف خلق میهن‌دوست روژهلات کوردستان سیامند خراسان بیانیه‌ای قرائت کرده که در آن آمده بود؛"ماه می ماه شهداست. از همان آغاز تاسیس انقلاب جنبش آپویی تا به امروز هزاران شهید را برای آزادی و همزیستی خلق‌ها به خاک و میهن تقدیم کرده است."

در این بیانیه‌ی کتبی همچنین به شهدای ماه می که شهید نیشتمان نیز به آنها پیوست، اشاره شده و آمده است؛ "از اینجا عهد خود را دوباره می‌کنیم تا رسیدن به رویاها و اهداف شهدا دست از مبارزات بر نخواهیم داشت".

 در پایان این مراسم با شعارهای «شهدا زنده‌اند»، «زنده‌باد مقاومت گریلا»، «زنده باد رهبر آپو» پیکر شهید نیشتمان به خاک سپرده شد.