راهپیمایی ابتکار عمل «آزادی برای عبدالله اوجالان» در مقابل شورای اروپا

ابتکار عمل آزادی برای عبدالله اوجالان عصر روز گذشته (۶ دسامبر) با شعار «آزادی به پیروزی می‌رسد، برای آزادی اوجالان بپاخیز» در شهر استراسبورگ در مقابل شورای اروپا دست به راهپیمایی زدند.

 

از روز ١ دسامبر در شهر استراسبورگ فرانسه آکسیون‌های اعتراضی کوردستانیان و دوستان آنان آغاز شده است. جنبش زنان کورد پس از آنکه آکسیون اعتراضی را دور گرفت روز گذشته راهپیمایی باشکوهی را از میدان رپابلیک تا مقابل ساختمان شورای اروپا برگزار کرد.

شرکت کنندگان علاوه بر در دست داشتن عکس‌ها و پوسترهای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد پلاکارد بزرگی را با خود حمل کردند که روی آن نوشته شده بود «رهبر خلق کورد ٢٣ سال در اسارت بسر می‌برد، هیچ اطلاعی از وی در دست نیست».

شرکت کنندگان در این راهپیمایی بی‌وقفه شعارهایی را در مورد حصر و انزوای شدید بر رهبر اوجالان سر دادند.

زنان در مقابل شورای اروپا تحصن کردند و سپس به دیدار خیمه آکسیون اعتراضی رفتند. این آکسیون تا ١٧ دسامبر ادامه خواهد یافت.