«سفر آزادی» در آلمان در دومین روز خود ادامه دارد

«سفر آزادی» جوانان کورد در آلمان برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در دومین روز ادامه دارد.

در دومین روز از این راهپیمایی در شهر هایدلبرگ، جوانان به مقاومت گریلا درود فرستادند که علیه دولت اشغال‌گر ترکیه به مقاومت می‌پردازند. جوانان برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از شهر هایدلبرگ تا هوکنهایم راهپیمایی انجام می‌دهند.

روز دوم این راهپیمایی در مقابل ایستگاه قطار هایدلبرگ آغاز می‌شود و تا طول ۲۱ کیلومتر ادامه خواهد یافت.