تَو-چاند سوییس نمایش «آزادی» را تقدیم کرد

جنبش فرهنگ و هنر دمکراتیک کورد در سوئیس در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد» در زوریخ فعالیتی هنری را برگزار کرد.

با پیشگامی تَو-چاند در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد» در زوریخ فعالیتی هنری برگزار شد.

هنرمند کاوه به نمایندگی از جنبش فرهنگ و هنر دمکراتیک کورد در سوئیس سخنرانی کرد و به انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و توطئه‌ی ۱۵ فوریه اشاره کرد.  

سپس به کارزار آزادی اشاره کرد و گفت امسال، سال تضمین آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان خواهد بود و حمایت هنرمندان را از این کارزار تکرار کرد.

کاوه در ادامه برای شرکت در راهپیمایی فردا در بازل فراخوان داد و گفت: «رفقای ما که از فلسفه‌ی آزادی رهبر آپو صیانت می‌کنند، راهپیمایی انجام می‌دهند و خواستار آزادی رهبر آپو هستند.»

همچنین خواستار شرکت در راهپیمایی ۱۷ فوریه در شهر کلن آلمان شد.

سپس بیانیه‌‌ای به زبان آلمانی در رابطه با فعالیت تَو-چاند و کمان زرین قرائت شد و در آن به این اشاره شده بود، رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای فرهنگ و هنر به مبارزه پرداخته است. دیدگاه وی برای ارزش‌های بشری و طبیعت و‌ دمکراسی و زنان نزد تمامی خلق‌های جهان پذیرفته شده است.

در پایان نیز توسط انجمن فرهنگ و هنر کورد در سوئیس، پایکوبی و تئاتر به نمایش در آمد.