تجمع جوانان کورد در مقابل نمایندگی پ.د.ک در لندن/ پرتاب تخم مرغ بسوی مسرور بارزانی

جوانان کورد در مقابل نمایندگی پ.د.ک در شهر لندن گردهم آمدند و با پرتاب تخم‌مرغ و گوجه ‌فرنگی خیانت خاندان بارزانی به کوردها را رسوا کردند.

جوانان کورد مقیم لندن پایتخت انگلیس با برپایی تجمع در مقابل دفتر پارت دمکرات (حزب خاندان بارزانی) بسوی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تخم مرغ و گوجه فرنگی پرتاب کردند.

تجمع جوانان کورد در لندن ادامه دارد. به گفته جوانان حاضر در این تجمع، مسرور بارزانی از صبح در نمایندگی حزبش خود را مخفی کرده و از خارج شدن هراس دارد. جوانان شعار «دزد بزرگ» و «خاندان مزدور» را بی‌وقفه سر می‌دهند.

علی‌رغم حضور نیروهای پلیس، تجمع جوانان در مقابل دفتر پ.د.ک در لندن ادامه دارد.