درخواست خانواده زندانیان جزیره امرالی رد شد

خانواده عبدالله اوجالان و سه زندانی سیاسی دیگر کورد روز گذشته خواستار انجام ملاقات با عزیزان دربندشان شده بودند. درخواست خانواده‌ها از سوی دادستانی رژیم ترکیه رد شد.

روز گذشته (١٧ ژانویه) محمد اوجالان برادر رهبر خلق کورد و مظلوم دینچ وصی خانواده اوجالان، وکلای امین کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر هامیلی یلدرم و ملیحه چتین خواهر ویسی آکتاش و دخترش ایلم چتین با مراجعه به دادستانی جمهوری در بورسا خواستار دیدار با زندانیان جزیره امرالی شده بودند.

این بار هم درخواست خانواده‌ها با مخالفت دادستانی ترک مواجه شد.

دادستانی رژیم ترک با بهانه «محدود‌کردن مجرمین» درخواست خانواده‌ها را رد کرد.