'اعدام جنایت دولتی است؛ حبیب اُسَیوَد و دیگر زندانیان سیاسی را آزاد کنید!'

پلتفرم دموکراتیک ایران طی بیانیه‌ای نسبت به اعدام زندان از سوی دولت ایران واکنش نشان داد و خواستار آزادی زندان سیاسی گردید.

پلتفرم دموکراتیک ایران با صدور بیانیه‌ای با عنوان "اعدام جنایت دولتی است؛ حبیب اُسَیوَد و دیگر زندانیان سیاسی را آزاد کنید!" اعدام‌های دولت ایران را جنایت خواند و خواهان آزادی حبیب اُسَیوَد و دیگر زندانیان سیاسی شد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی سالهاست که زندانیان سیاسی را اعدام میکند. از کوردستان گرفته تا اهواز و بلوچستان و تمام دیگر نقاط ایران، سیاستمداران مخالف، قربانی جنایت دولتی اعدام بوده‌اند.

اعدام‌ حربه سرکوب جمهوری اسلامی است؛ میخواهند که با ایجاد رعب و ‌وحشت، مردم ایران، ملیتهای تشکیل‌دهنده ایران از خواسته های دموکراتیک‌ خود دست بردارند.

در همین هفته چندین زندانی سیاسی کورد دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند. اکنون میخواهند که حبیب اُسَیوَد، بنیانگذار و رهبر پیشین «جنبش نضال» را اعدام‌ کنند.

پلتفرم دموکراتیک ایران، تمام فعالین سیاسی و مدنی، مردم ایران، در خارج و داخل کشور، نهادها و سازمانهای مدنی و تمامی احزاب را به مبارزه مشترک و عکس‌العمل سریع جهت توقف حکم اعدام حبیب اُسَیوَد، فرا میخواند.

اعدام مجازاتی قرون وسطایی است؛ سیاستمداران و فعالین سیاسی هرگز نباید بدلیل تفکرات و مبارزات سیاسیشان مجازات شوند. جمهوری اسلامی باید برود تا مرگ سیستماتیک و اعدام مخالفین در این سرزمین پایان یابد. ما در کنار ملت عرب و سایر ملیتهای ایران که قربانی این نظام قرون وسطایی شده اند همچنان ایستاده‌ایم و به مبارزاتشان درود میفرستیم.

زنده باد ایران آزاد و دموکراتیک

نه به اعدام و درود بر زندگی آزاد