کنفرانس «مشاوره‌ی موضع‌گیری ملی علیه اشغالگری ترکیه» آغاز شد

از همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، روشنفکران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران هر چهار بخش کوردستان بدون هیچ تفاوتی برای شرکت در این کنفرانس با هدف موضع‌گیری علیه حملات اشغالگرانه ی دولت ترکیه دعوت به عمل آمده است.

 کنفرانس «مشاوره‌ی موضع‌گیری ملی علیه اشغالگری دولت ترکیه» با حضور بیشتر از ۲۰۰ تن در شبکه‌ی زوم آغاز به کار نمود.

 این کنفرانس به ابتکار کنگره‌ی ملی کوردستان (ک.ن.ک) برگزار می‌شود. کنفرانس با یک دقیقه سکوت به احترام شهدا آغاز به کار کرد.

 همانطور که مجریان این کنفرانس اعلام کردند، از همه‌ی احزاب، سازمان‌ها، روشنفکران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران هر چهار بخش کوردستان بدون هیچ تفاوتی برای شرکت در این کنفرانس با هدف موضع‌گیری علیه حملات اشغالگرانه ی دولت ترکیه دعوت به عمل آمده است.

 بیشتر از ۲۰۰ تن از نمایندگان احزاب، سازمان‌ها، شخصیت‌ها، روشنفکران و اقشار مختلف در این کنفرانس شرکت نمودند.

 احمد کاراموس رئیس مشترک ک.ن.ک و عضو دیوان اجرایی این کنفرانس در مقدمه‌ای اعلام کرد، کوردستان شرایط حساسی را پشت سر می‌گذارد. دولت ترکیه جنگی غیر اخلاقی و نابرابر علیه دستاوردهای خلق کورد انجام می‌دهد و از هر گونه سلاحی علیه مبارزان آزادی استفاده می‌کند. در مقابل مبارزان آزادی مقاومتی تاریخی انجام داده و از خاک کوردستان دفاع می‌کند. به همین دلیل ملت کورد به یک موضع‌گیری مشترک و قدرتمند نیاز دارند.

پس از آن زینب مراد رئیس مشترک ک.ن.ک به مهمانان خوش آمد گفت و نگرانی خود را در مورد اینکه تاکنون نه در داخل و نه در خارج هیچ موضع‌گیری جدی‌ای در مقابل حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه که در حقیقت برای از بین بردن دست آوردهای خلق کورد است، اتخاذ نشده است، ابراز نمود.

 زینب مراد اظهار امیدواری کرد که این کنفرانس سبب ایجاد یک موضع‌گیری مشترک و جدی در مقابل اشغالگری‌های دولت ترکیه شود.

کنفرانس ادامه دارد....