مظلوم عبدی: در صورت حمله زمینی ترکیه جنگ به همه جا کشیده خواهد شد

فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک، مظلوم عبدی طی کنفرانسی خبری تأکید نمود کە برای دفاع در برابر هجوم زمینی رژیم ترکیه، نیروهای آنان از آمادگی برخوردار هستند.

فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک، مظلوم عبدی طی کنفرانسی خبری تأکید نمود کە برای دفاع در برابر هجوم زمینی رژیم ترکیه، نیروهای آنان از آمادگی برخوردار هستند. عبدی در این کنفرانس خبری همچنین اعلام نمود کە در حال رایزنی با نیروهای بین‌المللی برای متوقف کردن حملات هوایی ترکیه‌اند، اما اگر حمله ای زمینی صورت بگیرد، جنگ به همه جا کشیده خواهد شد و رژیم ترکیه نخواهد توانست نقشەی اشغال را آنطور که فکر می‌کند عملی کند.

مظلوم عبدی در رابطە با حملات ترکیه به نواحی شمال و شرق سوریه  نیز گفت: چهار روز پیش از نوزدهم نوامبر این حملات آغاز شدند. حملات در مناطق شهبا، منبج و درک شدیدتر بودە و  تاکنون نیز ادامه دارند. ترکیه زیرساخت‌های منطقه، میادین نفتی، بیمارستان‌ها و مدارس و مراکز اقتصادی را هدف قرار دادە است. ما این حملات را در سطوح جدیدی ارزیابی می‌کنیم. مدت‌هاست که حملات هوایی به مناطق ما انجام می‌شود اما مخاطرات در سطح جدیدی ادامه یافتەاند.

فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک در مورد میزان خسارت‌های جانی گفت: "چهار تن از مبارزان ما  شهید شدند. اما غیرنظامیان هدف بیشترین حملات قرار گرفتە و اطلاعات حاکی از شهادت ١٥ غیرنظامی تاکنون است. در مجموع ٤ هزار حمله در چهار روز صورت گرفت که ٦٧ مورد آن حمله هوایی بودند و مابقی با حملات راکتی و زمینی بودند که همچنان ادامه دارند.

او گفت نیروهای ما برای پاسخدهی آماده‌اند. در این چهار روز ثابت کردیم که ما می‌توانیم با راههای متفاوتی از خود دفاع کنیم. در مورد مردم منطقه نیز مظلوم عبدی گفت: "گرچه شماری شهید شدند اما موضع مردم ما مایه سربلندی و موضعی شایان تقدیر است. از روز نخست تا هم اکنون مردم ما عقب‌نشینی نکردند. هدف حملات این است که مردم ما سرانجام بیزار شوند و تصمیم به کوچ بگیرند تا منطقه خالی از سکنه شود. اما مردم ما خیال رژیم ترکیه را پوچ کردند و در جای خود ماندند. انبوهی از مردم ما در درک از شهدایشان پاسداری کردند. حضور آنها خود بیان موضع بود. شهدای این حملات را با احترام به یاد می‌آوریم و می‌گوییم که مقاومت قطعا ادامه پیدا می‌کند.

فرمانده کل نیروهای سوریە دمکراتیک در واکنش به حملاتی که به ناحیه "کارکامیش" ترکیه انجام شدند، گفت: این حمله ارتباطی با نیروهای ما ندارد. سیاست ما هدف قرار دادن خاک ترکیه نیست. اگر چنین نیتی داشته باشیم آنرا رسما اعلام می‌کنیم. اگر حملە‌ای انجام دهیم مسئولیت آنرا قبول می‌کنیم.

رژیم ترکیه به دنبال بهانه برای تداوم حملات خود می‌گردد چنانچه انفجار تروریستی در استانبول را به ما نسبت داد. ما ولی هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهیم و چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم. پیگیری‌ها ما نشان می‌دهد افرادی که آن حمله را انجام دادند از نزدیکان داعش بودند و "ارتش ملی سوریه" که عفرین را تحت اشغال داردند.

او با بیان تبعات ناگوار جنگ، از طرف‌های مسئول بین‌المللی دخیل در بحران سوریه خواست به وظیفه خود برای متوقف کردن حملات وحشیانه ترکیه عـمل کنند.

مظلوم عبدی در واکنش به تهدید ترکیه به حمله زمینی به روژاوا گفت: این بار اولی نیست که اردوغان چنین تهدیدی می‌کند. چند ماه پیش هم تهدیدهای مشابهی انجام داد اما شاهدیم که چنین حملەای آسان نخواهد بود. نیروهای ما پاسخ حمله را خواهند داد. مردم ما برای پاسخدهی آماده‌اند. از سویی اوضاع منطقه مانند سابق نیست، ترکیه در حمله به منطقه ما مصر است و ما تهدیدهای آنان را جدی می‌گیریم. اما این به معنای آن نیست که ترکیه می‌تواند مانند قبل به ما حمله کند یا اینکه جهان را مثل سابق راضی نماید.

فرمانده کل نیروهای سوریە دمکراتیک به رژیم متجاوز ترکیه هشدار داد اگر دست به حمله زمینی بزند، قسد دست به دفاع خواهد زد. جنگ محدود به هیچ جا نخواهد ماند و به همه جا گسترش پیدا می کند. مقاومتی بزرگ رخ خواهد داد. رژیم ترکیه آنطور که نقشه کشیده نخواهد توانست مناطق ما را اشغال کند.

عبدی ضمن اشارە بە دشواری مقاومت در برابر حملات هوایی گفت: ما می‌دانیم که در این شرایط سخت، مقاومت در برابر هواپیماها آسان نخواهد بود اما بهمراه خلقمان مقاومت خواهیم کرد.