پلیس ترکیه: در صورت اعتراف علیه لیلا گوون دادستانی با تو همکاری می‌کند

اویندار اوروچ که در رابطه با لیلا گوون بازجویی شده است اظهار نمود که نیروهای پلیس به من گفتند در صورتیکه علیه لیلا گوون اعتراف بکنی، تمامی راهها را برای خروج از زندان به تو نشان می‌دهیم، برای اینکار نیز من نامه‌ای را امضا کردم.

دوازدهمین نشست پرونده لیلا گوون، ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک DTK با اتهام رهبری سازمان، گشوده شده است و در شعبه ۹ دادگاه جرایم سنگین «آمَد» پیگیری می‌شود. در این نشست لیلا گوون حضور نداشت و وکلای وی در این جلسه حضور پیدا کردند. در جلسه، اویندار اروچ نیز بازجویی شده و از طریق سیستم صدا و تصویر متمرکز SEGBİS در این جلسه دادگاه حضور یافت. اروچ اظهار داشت که لیلا گوون را مانند یک نماینده مجلس می‌شناسد و مستقیما و به طور شخصی همدیگر را نمی‌شناسند. اوروچ خاطرنشان ساخت که وی از اینکه بین لیلا و پ.ک.ک ارتباطی وجود دارد یا خیر، بدون اطلاع است و هیچ تماسی نیز با لیلا نداشته است. اوروچ در بخش دیگری از توضیحات خود به دادگاه افزود: بعد از آنکه در سوریه مجروح شد به ترکیه آمده است و زنی به نام لیلا برای مداوای من آمد. این لیلا، لیلا گوون نیست. من به مدت ۲-۳ ماه بستری بودم. من را به استانبول بردند. پلیسها نیز به من گفتند که اگر  در رابطه با لیلا گوون اعتراف کنی، دادستانی می‌تواند به تو کمک کرده و برای آزادی از زندان به تو کمک می‌کند. به همین علت درخواست آنها را امضا کردم. اما لیلایی که من را به استانبول برد با لیلا گوون فرق دارد.

هیات دادگاه بعد از اعلام تنفس دادگاه، اعلام نمود که لیلا گوون نیز می‌تواند در جلسه شرکت نماید. جلسه دادگاهی آینده پرونده لیلا گوون به ۱۸ نوامبر موکول شد.