۳,۲ میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند

برنامه جهانی غذا اعلام کرد در افغانستان دست کم ۳,۲ میلیون کودک به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است در افغانستان دست کم ۴ میلیون تن که ۳,۲ میلیون تن آنها کودک هستند، به سوء تغذیه‌ حاد مبتلا می‌باشند.

برنامه جهانی غذا در آخرین گزارش خود در رابطه با گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان اعلام کرد، ۱۵ و نیم میلیون نفر در ماه‌های می تا اکتبر سال ۲۰۲۳ به شدت در ناامنی غذایی قرار داشتند که از این تعداد ۲,۸ میلیون نفر دچار وضعیت اضطراری ناامنی غذایی بودند.

این سازمان همچنین اعلام نمود، دو سوم جمعیت افغانستان که معادل ۲۹,۲ میلیون نفر است به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

برنامه جهانی غذا در ادامه گزارش خود اعلام نموده است، ۳۰ تا ۵۰ درصد خانواده‌ها در افغانستان قادر به خرید و تامین غذای کافی و مغذی نیستند.

بر اساس این گزارش تعداد کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند، ۴۷ درصد افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است، افرادی که دچار سوء تغذیه هستند بیشتر شامل زنان بدون همسر و خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و کودکان و افراد دارای معلولیت می‌باشند.

لازم به ذکر است پس از رخ دادن زلزله در هرات و ویرانی تعداد زیادی از روستاها در این منطقه بحران گرسنگی و عدم دسترسی به غذای کافی به شدت افزایش یافته است.  این بحران بیشتر بر زنان و کودکان تاثیر گذاشته است.