سلامت عمومی در ساری‌ابراهیملی در خطر است

نماینده حزب چپ سبز مرسین وکیل علی بوزان با ساکنان ساری‌ابراهیملی که در برابر بوی بدی که در محله به دلیل ریختن زباله‌های کارخانه به رودخانه در منطقه آکدنیز پخش می‌شود، قیام کرده‌اند نشستی برگزار نمود.

در حالی که محله ساری‌ابراهیملی در شهرستان آکدنیز، به دلیل تخلیه زباله‌های کارخانه به کانال از همه نهادهای مربوطه درخواست رسیدگی به این موضوع کرده است، ولی مقامات همچنان این درخواست را نادیده گرفته‌اند.

زباله‌هایی که لایه‌ای در سطح کانال ایجاد می‌کنند، به دلیل بوی بدی که از آن متصاعد می‌شود محله‌های اطراف که کانال از آن عبور می‌کند، به ویژه محله ساری‌ابراهیملی را غیر قابل سکونت کرده است.

بوزان گفت: از این بی‌تفاوتی دست بردارید و این مشکل که سلامت عمومی را تهدید می‌کند، حل کنید.

حزب چپ سبز استان مرسین و سازمان منطقه آکدنیز، نماینده حزب چپ سبز مرسین معاون وکیل علی بوزان و اعضای شورای شهرداری آکدنیز در نشستی مردمی با اهالی محله دیدار و شکایات مردم محل را شنیدند و مشکل را در محل بررسی کردند.

علی بوزان، معاون حزب چپ سبز مرسین تاکید کرد که مشکل بوی بد در محله به دلیل زباله‌های کارخانه، زندگی را غیر قابل تحمل می‌کند.

بوزان گفت: تنها چیزی که می‌بینیم این است: همه مسئولان بی‌تفاوت عمل می‌کنند و مسئله را به همدیگر محول می‌کنند.

بوزان اظهار نمود: فقط به این دلیل که چند کارخانه در اینجا درآمد بیشتری دارند، هیچ کس حق ندارد زندگی مردمی را که در اینجا زندگی می‌کنند غیرقابل تحمل کند. حق زندگی مردمی که در اینجا زندگی می‌کنند در واقع در معرض تهدید است. وی افزود: ما به عنوان نماینده شما هر کاری که بتوانیم برای حل این مشکل هم در مرسین و هم در داخل پارلمان انجام خواهیم داد.

اوزغور چاغلار عضو شورای شهرداری آکدنیز حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ) گفت که آنها به عنوان اعضای شورا مشکل منطقه را در دستور کار شهر و شورای شهرداری قرار دادند، اما نتوانستند راه‌حلی پیدا کنند.

در این جلسه محله بیان کردند که به دلیل زباله‌هایی که کارخانه‌ها به داخل کانال رها کرده‌اند زندگی آنها غیر قابل تحمل شده است. اهالی محله با بیان اینکه ماهی‌های این کانال نیز از بین رفته‌اند، خواستار رفع مشکل خود شدند.