سیل آمریکا را فرا گرفته و وضعیت اضطراری اعلام شده است

بعلت بارش شدید باران در ایالت نیویورک در شب گذشته و جاری شدن سیل، وضعیت فوق‌العاده در ایالت نیویورک اعلام شده است.

بارش شدید باران که از روز پنجشنبه ایالت نیویورک را دربرگرفته است، تردد ماشین و مترو در این شهر را مختل کرده است.

بارش باران و سیلی که بر اثر جزر و مد اقیانوس اطلس آغاز شده است، انتظار می‌رود فردا نیز ادامه داشته باشد.