پافشاری مبارزان اینترناسیونالیست بر مقاومت علیه اشغالگران

سرهلدان مبارز اینترناسیونال آمریکایی و کمال مبارز اینترناسیونال روسی در گفتوگو با خبرگزاری فرات از پافشاری بر خط مقاومت علیه اشغالگران سخن گفتند.

سرهلدان مبارز اینترناسیونال آمریکایی و کمال مبارز اینترناسیونال روسی در گفتوگو با خبرگزاری فرات از پافشاری بر خط مقاومت علیه اشغالگران سخن گفتند.

سرهلدان یک مبارز اینترناسیونالیست آمریکایی سال ٢٠١٧ برای شرکت در انقلاب روژاوا به این منطقه آمد و در جنگ علیه رژیم تبهکار ترکیه در عفرین هم جای گرفت. سرهلدان می‌گوید که در نبرد آزادسازی دیرالزور از تبهکاران داعش شرکت کرده است. وی گفت که در آغاز آنچنان اطلاعی از مبارزه کوردها نداشته است اما به مرور زمان درک کرد که کوردها برای میهن و ارزشهای بشری می‌جنگند و وی نیز از اینرو به مبارزه ملحق شد.

سرهلدان خاطرنشان کرد که مقاومت علیه اشغالگری دولت ترک و تبهکاران بنیادگرای اسلامی را به شیوه‌ای نیرومند ادامه می‌دهند.

برای کمک به خلق آمدم

کمال یک مبارز اینترناسیونالیست روسی که در مقابل حملات اشغالگرانه ایستادگی می‌کند به ما گفت:"برای کمک به خلقی در حال جنگ است به اینجا آمدم. برای اولین بار در یک جنگ شرکت می‌کنم، سخن گفتن در این مورد آسان نیست. حمله ترکیه به غیرنظامیان دلیل اصلی آمدن من به اینجاست."

کمال در سخنان خود یادآور شد که حمله ترکیه و تبهکارانش علیه روژاوا همزمان دخالت آشکار در امور داخلی یک کشور دیگر است.

سرهلدان و کمال می‌گویند که به مبارزه علیه ترکیه و تبهکارانش در تمام عرصه‌ها ادامه خواهند داد.