هیأت سویدی: کشور ما مدیون زحمات ساکنان شمال-شرق سوریه است

پیر اورنیوس نماینده ویژه وزارت امور خارجه سوید در پرونده سوریه اظهار داشت که کشور وی مدیون زحمات ساکنان شمال-شرق سوریه است. خانواده‌های شهدا نیز به دلیل انفعال جامعه بین‌المللی در مقابل حملات دولت ترک، نگرانیهای خود را ابراز داشتند.

فرستاده وزارت خارجه سوید سفر روز نخست خود را در شمال-شرق سوریه با حضور در آرامستان شهید دلیل ساروخان در شهر قامیشلو و سازمان مجروحان جنگی به پایان رساند. در این مراسم پیام خانواده‌های شهدا برای این هیات قرائت گردید.

این هیات مرکب از  پیر اورنیوس نماینده ویژه وزارت امور خارجه سوید در پرونده سوریه، مسئول پرونده حقوق بشر و معاون وزیر امور خارجه سوید، پیر دانسک و مشاور سیاسی در وزارت امور خارجه سیاسی سوریه کرال آندرسون است. عبدالکریم عمر ریاست مشترک کمیته روابط خارجی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه و عبدالرحمان سلمان عضو هیات ریاست اداره اموور روابط خارجی همراه با هیات سوئدی حضور داشتند.

بعد از برگزاری نشست خبری با رسانه‌ها که در ساختمان امور روابط خارجی روژآوا برگزیر گردید، پیر اورنیوس نماینده ویژه پرونده سوریه در وزارت امور خارجه سوید همراه هیات اعزامی در  آرامستان شهید دلیل ساروخان در شهر قامیشلو حضور یافتند. نماینده ویژه سوید با قرار دادن دسته گل بر مزار شهدا، به خانواده‌های شهدا که در آنجا حضور داشتند ادای احترام نمود.

اورنیوس با سخنرانی در آرامستان اظهار داشت که شهدا صرفا جان خود را برای شما از دست نداده‌اند، بلکه جان خود را برای ما و تمامی جهانیان بخت کرده‌اند. این شهدا جان خود را برای نابودی ترور فدا کرده‌اند. نمی‌توان در رابطه با زحمات این شهدا سخنی بر زبان آورد. ما می‌دانیم که مبارزه و مقاومت همچنان ادامه دارد، ما با هم مبارزه را ادامه خواهیم داد.

خانواده‌های شهدا نیز اظهار داشتند که جامعه بین‌الملی مسئول نقض حقوق ترکیه در شمال-شرق سوریه است. همچنین خاطرنشان ساختند که بیانیه‌های محکومیت جامعه بین‌المللی برای محکومیت و ممانعت از ادقامات ترکیه ترکیه نیست. خانواده‌های شهدا تاسف خود را از این وضعیت بر زبان آوردند، زیرا به نظر آنان تا کنون هیچ یک از طرفین در این وضعیت ناگوار مداخله نکرده و نتوانسته‌اند مانع از مداخلات ارتش اشغالگر ترک در این منطقه شوند.

فرستاده سوئد در روز نخست سفر خود به روژآوا از انجمن مجروحان جنگی نیز دیدار به عمل آورد. مدیریت این انجمن از هیات سوئدی درخواست نمود که دولت سوئد کمکهای خود را در راستای مداوای مجروحان جنگی به این انجمن ارائه دهد. هیات سوئدی نیز اظهار داشت که آنها این مسئله را مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کنند که درخواستهای آنان را مورد توجه قرار دهند. همچنین اعلام شد که دولت سوئد در آینده  زمینه همکاری انجمن‌ها و نهادهای سوئد را با سازمانهای مدنی در منطقه ارتقا می‌بخشد.