باندهای مسلح ۲۰ غیرنظامی را در بورکینافاسو قتل‌عام کردند

در شرق میانه بورکینافاسو، گروه‌های مذهبی حدود ۲۰ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان را قتل‌عام کردند.

یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفت که گروه‌های مسلح روز چهارشنبه به بیلگیمدور در ایالت کولپلوگو یورش بردند. گزارش شده است که حدود ۱۰ نفر در این حمله به قتل رسیده‌اند.

گروه‌های مسلح روز دوشنبه به روستای همجوار کائونگو حمله کردند و دست‌کم ۱۱ نفر را به قتل رساندند.

در ۱۱ می، حداقل ۳۳ غیرنظامی در حملات افراد مسلحی که گفته می‌شد "جهادیست" بودند در غرب بورکینافاسو کشته شدند.