دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار خواهد شد

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه برگزار خواهد شد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران، اعلام کرد که مشارکت کم در دور اول برخوردی در ضدیت با نظام آنان نیست.

در تصاویر منتشر شده‌، خامنه‌ای گفته است: ‌«کسانی که اسلام، جمهوری اسلامی و توسعه کشور را دوست دارند، باید در پروسه انتخابات مشارکت کنند و این را نشان بدهند.‌»

در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، نماینده اصلاح طلبان، مسعود پزشکیان ۶۹ ساله با مذاکره کننده اتمی سابق، سعید جلیلی ۵۸ ساله به رقابت می‌پردازند.

سطح مشارکت در دور اول که روز جمعه هفته گذشته برگزار شد، به گفته رسانه‌های دولتی ۳۹.۹۲ درصد بوده است که کمترین سطح مشارکت در تاریخ ۴۵ ساله دولت ایران می‌باشد.

خامنه‌ای بیان داشته کسانی که در دور اول انتخابات مشارکت نکردند، از مخالفان نظام آنان نیستند.

انتخابات ایران بخصوص در عرصه‌ بین‌المللی از نزدیک دنبال می‌شود. این انتخابات در مقطعی صورت می‌گیرد که در داخل و خارج آن کشور بحران‌های بسیاری به وجود آمده است.