خلق بومی مکزیک یاد شهدای پاریس را گرامی داشتند

زنان بومی مکزیک یاد شهدای قتل‌عام پاریس را گرامی داشتند.

در ۹ ژانویه‌ی ۲۰۱۳ در پاریس سکینه جانسز (سارا) یکی از بنیانگذاران حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) و لیلا شایلمز (روناهی) عضو جنبش جوانان کورد و فیدان دوغان (روژبین) سیاستمدار و نماینده‌ی کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) در پاریس مورد هدف قرار گرفتند و ترور شدند، یاد و خاطر این سه زن مبارز توسط زنان بومی مکزیک طی مراسمی گرامی داشته شد. در این مراسم یادبود عکس شهدا را قرار دادند و شمع روشن نمودند.

در این یادبود، یاد پیشگام جنبش زاپاتیستا، فرمانده رامونا‌ که در ۶ ژانویه‌ی ۲۰۰۶ جان باخته بود، گرامی داشته شد.

در مراسم یادبود، ویدئویی درباره‌ی‌ زندگی سکینه جانسز نشان داده شد، سپس زنان انقلابی به سخنرانی پرداختند.

سپس در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله‌ی کورد»، خواستار آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شدند.