غرق شدن کشتی پناهجویان در دریای اژه و ناپدید شدن ٢١ پناهجو

بنابر اخبار دریافتی در آبهای دریای اژه و در سواحل آیدن، یک کشتی پناهجویان غرق شده و ٢١ پناهجوی آن ناپدید شده‌اند.

طبق اخبار منتشره، صبح امروز در سواحل دیدیم آیدن ترکیه یک کشتی حامل پناهجویان غرق شده است.

در این حادثه ١٠ نفر از سرنشینان کشتی نجات داده شدەاند و ٢١ نفر دیگر ناپدید شده‌اند.