پیام اتحاد خلق‌ها در کنگره «بسوی دیالوگ عربی-کوردی پیروزمندانه»

کنگره «بسوی دیالوگ عربی-کوردی پیروزمندانه» در شهر بغداد پایتخت عراق در جریان است. پیام افتتاحیه و بیانیه‌ی سازمان‌ها و نهادهای برگزارکننده این کنگره قرائت شد.

پیام افتتاحیه کنگره بسوی دیالوگ عربی-کوردی پیروزمندانه از سوی شیخ رحیم ساعدی رئیس عشیره ساعدی تقدیم شد. در این پیام آمده است: برادری کورد و عرب یک گام واجد ارزش است، ما این کنگره را که تمامی طیف‌ها و نمایندگان خلق‌ها در آن حضور بهم رسانده‌اند ارزشمند می‌دانیم، هر اقدامی برای ایجاد تفرقه میان طیف‌ها و خلق‌های ساکن در عراق را محکوم می‌کنم، جرایمی که در گذشته روی داده‌اند به دلیل تعصبات ملی‌ و مذهبی نتیجه ارتجاع و شوونیسم بوده‌اند و ما آنها را محکوم می‌کنیم. اتحاد رمز پیروزی ماست، نباید هیچ خلقی در عراق در حاشیه قرار گیرد.

شیخ رحیم ساعدی افزود:"زمان آن فرارسیده است به جای حرف زدن در راستای اتحاد خلق‌های ساکن در عراق گام برداریم. لازم است خلق افرادی را پیشاهنگ خود قرار دهند که به حقوق خلق احترام می‌گذارند و آنرا مبنا قرار می‌دهند. فردی مورد پسند است که روبروی دشمن داخلی و خارجی بأیستد. دمکراسی را به ارمغان می‌آورد. ما خواستار پیشاهنگی جوانان برای پیروزی جوامع ساکن در عراق هستیم."

سپس دکتر رعد رفعت به نمایندگی از موسسه استاندار، ماهر فیلی به نمایندگی از جمعیت آزادی کوردهای فیلی عراق، دکتر حکیم عبدالکریم به نمایندگی از آکادمی سیاست و اندیشه‌ دمکراسی، شمسه نجار ایزدی به نمایندگی از سازمان حقوق فرزندان شنگال پیام‌های خود را قرائت کردند.

در پیام سازمان‌ها و نهادهای برگزارکننده کنگره بر لزوم و ضرورت زندگی مسالمت‌آمیز خلق‌ها و جوامع دمکراتیک تأکید شده بود. همچنین در پیام سازمان‌ها آمده بود که لازم است در مقابل توطئه‌هایی که در خاورمیانه و عراق به اجرا گذاشته شده‌اند ایستادگی شود. تا زمانی که گفتگو و مذاکره میان خلق‌ها وجود داشته باشد هرگونه نژادپرستی و تعصب با شکست روبرو می‌شود. این کنگره برای شهروندان عراق واجد اهمیت است تا بر مبنای صلح و دمکراسی به مطالبات خود دست یابند.