فرمانده نیروهای امنیت داخلی: ما براساس آتش‌بس عمل می‌کنیم

هلات حسن از فرماندهان نیروهای امنیت داخلی منطقه جزیر-ژن اعلام کرد که: برای پاسخ دادن به فراخوان نیروهای سوریه دمکراتیک و  میانجیگری پلیس نظامی روسیه، بر اساس آتش‌بس عمل می‌کنیم.

در خصوص اعلام آتش‌بس در قامشلو، هلات حسن از فرماندهان واحدهای امنیتی زنان در منطقه جزیر با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد. هلات حسن در این باره اعلام کرد که حوالی غروب شب گذشته دستوری به واحدهای آنان رسیده است که باید در وضعیت دفاع از خود و احترام به آتش‌بس قرار گرفته این وضعیت تا ساعت ۱۰ امروز به وقت روژآوا باید ادامه داشته باشد. هلات حسن دراین باره تایید نمود که آتش بس و زمان آن بر اساس نشست مشترک سه طرفه خواهد بود که فردا در نتیجه نشست مشترک بین مرکز فرماندهی نیروهای امنیت داخلی منطقه جزیر، نیروهای سوریه دمکراتیک و روسیه به نتیجه می‌رسد.

هلات حسن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که: ما براساس فراخوان نیروهای سوریه دمکراتیک عمل کرده و اکنون در موضع دفاع از خود و وضعیت اضطراری قرار گرفته‌ایم. همزمان براساس اتش‌بس نیز عمل می‌کنیم. در نتیجه نشست بین پلیس نظامی روسیه و فرماندهی نیروهای سوریه دمکراتیک، آتش‌بس بین نیروهای امنیت داخلی و تبهکاران دفاع الوطنی اعلام شده است. آتش بس تا ساعت ۱۰ امروز به وقت قامشلو است.