سه اشغالگر در عفرین مجروح شدند

در انفجار و به آتش کشیدن یک اتوبوس و خودروی مزدوران رژیم ترکیه در عفرین، سه اشغالگر مجروح شدند

در منطقه‌ی شرای عفرین، که توسط دولت ترکیه اشغال شده است، یک خودروی اشغالگران منفجر شده و در نتیجه ۳ اشغالگر داخل خودرو مجروح شدند.

به گفته‌ی منابع محلی، در یک خودروی نظامی مزدوران ترکیه انفجاری رخ داد.

گفته می‌شود، در این انفجار ۳ تبهکار مجروح شدند.

این منبع همچنین گفت، توسط افراد ناشناس یک اتوبوس "آسایش عمومیٔ" مزدوران ترکیه به آتش کشیده شد.