نیروهای رهایی‌بخش عفرین مسئولیت انفجار در پایگاه ارتش ترک را بر عهده گرفت

نیروهای رهایی‌بخش عفرین در اطلاعیه‌ای مسئولیت انفجار روز شنبه (١٢ سپتامبر) در پایگاه ارتش اشغالگر ترکیه در بخش جندرس عفرین اشغالی را بر عهده گرفت

در اطلاعیه نیروهای رهایی‌بخش عفرین آمده است:"نیروهای ما روز ١٢ سپتامبر علیه یک پایگاه نظامی ارتش اشغالگر ترک در روستای غزوه در بخش جندرس عفرین عملیاتی را به انجام رساندند. "

در ادامه اطلاعیه آمده است که تصاویر ویدیویی این عملیات و نتایج آن فردا با افکار عمومی در میان گذاشته می‌شود.