گلوله‌باران منازل شهروندان در گری سپی اشغالی؛ سه نفر زخمی شدند

نظامیان رژیم غاصب ترک در حمله به منزل یکی از ساکنان روستای علی باجلی در کانتون اشغالی گری سپی اقدام به گلوله‌باران داخل منزل کرد. حداقل سه نفر در این حمله وحشیانه نظامیان ترک زخمی شدند.

به گفته‌ی منابع محلی، نظامیان رژیم تبهکار ترکیه با ورود به روستای علی باجلی در کانتون گری‌سپی اشغالی، منزل یکی از روستائیان را به نام علی خلیل الحنوش هدف حمله قرار دادند.

خانواده علی خلیل به مقابله علیه اشغالگران پرداختند و اجازه ندادند وی ربوده شود.

اشغالگران ترک اقدام به تیراندازی در داخل منزل کرده و سه نفر را زخمی کردند.

اسامی دو نفر از زخمی‌شدگان «اسماعیل خلیل الحنوش» و «محمد علی الحنوش» اعلام شده است.

پس از زخمی‌شدن اعضای خانواده الحنوش ساکنان روستا علیه اشغالگران تُرک دست به راهپیمایی زدند.