یگان‌های مدافع خلق: از افترا و فتنه‌گری دست بردارید

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی کل یگان‌های مدافع خلق (ی.پ.گ) خاطرنشان کرد که نیروهایشان هیچ حمله‌ای به مقرهای پیشمرگه انجام نداده‌اند و آنها به حق حاکمیت اقلیم احترام می‌گذارند.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی کل یگانهای مدافع خلق در بیانیه‌ای رسمی خاطرنشان نمود که نیروهای آنها هیچ حمله‌ای به مقرهای پیشمرگه انجام نداده‌اند.

در بیانیه‌ی ی.پ.گ آمده است:

"در سال‌های گذشته به صورت مداوم توافق و اتحاد میان روژاوا و اقلیم کوردستان وجود داشته است و ادامه نیز دارد. این ارتباط در چهارچوب جنگ علیه داعش و ایجاد امنیت و آرامش منطقه وجود داشته است در نتیجه‌ی این اتحاد بسیاری از مسائل مرزی فورا حل شدند.

نیروهای ما در ۱۶ دسامبر، در نزدیکی منطقه‌ی سحیلا به هیچ کدام از مقرهای پیشمرگه حمله نکرده‌اند. هیچ دلیلی برای چنین حمله‌ای از طرف نیروهای ما وجود ندارد. در مورد این رخداد چندین بیانیه با هدف آشفته کردن موضوع و بزرگ نشان دادن آن و پنهان کردن حقایق منتشر شدند. در حقیقت آنچه که رخ داد نتیجه‌ی ضعف ارتباط و هماهنگی ما و مسئولین مرتبط اقلیم کوردستان بوده است. برعکس، ما به عنوان یگانهای مدافع خلق به حق حاکمیت اقلیم کوردستان احترام گذاشته و از آنها می‌خواهیم دست از سیاست تهاجمی و متهم کردن ما بردارند. باید همه‌ی مسائل از راه گفتگو و مذاکره حل شوند."