بکتاش: ترکیه از خودمدیریتی روژآوا در هراس است

سما بکتاش عضو هیات مذاکره اتحادیه میهنی کورد در دیدارهای اتحاد ملی که در شمال-شرق سوریه در جریان هستند با اشاره به خواست‌های خطرناک شورای میهنی کورد سوریه اظهار  داشت: ترکیه نیز در هراس است که خودمدیریتی شمال-شرق سریه به رسمیت شناخته شود.

در شمال-شرق سوریه دیدارها به منظور ایجاد اتحادی ملی بین گروه‌ها و احزاب سیاسی متشکل در احزاب اتحادیه میهنی کورد (PYNK) و شورای میهنی کورد سوریه (ENKS) همچنان ادامه دارند، اما این روند به دلیل درخواست‌های شورای میهنی کورد سوریه که دستاوردهای انقلاب و دمکراسی را به خطر می‌افکند در حال رسیدن به بن‌بست است. شورای میهنی کورد سوریه تلاش می‌کند تا آموزش به زبان کوردی و سیستم ریاست مشترک را به عنوان دستاوردهای انقلاب روژآوا از صحنه خارج نماید و منطقه‌ای تحت کنترل آنان باشد. سما بکتاش از اعضای هیات مذاکره اتحادیه میهنی کورد PYNK اقدامات انجام شده در راستای اتحادی ملی کوردی را ارزیابی کرده و به پروژه ملت دمکراتیک اشاره نمود.

هیات جدید آمریکایی

بکتاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد که دور دوم ملاقات‌ها بر اساس پیمان دهوک انجام شدند، در رابطه با ۷ ماده توافقاتی ایجاد شده است. اما چون هیات امریکایی میانجی تغییر کرده و متظر رسیدن هیات جدید هستیم، مدتی است که نشست‌ها برگزار نمی‌شوند. بکتاش در ادامه افزود که اگر هیات جدید امریکایی حضور داشته باشد، حضور شورای میهنی کورد سوریه در شورای خودمدیریتی، موضوعات امنیتی و بازگشت پیشمرگه‌های روژ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

درخواستهای شورای میهنی کورد سوریه

بکتاش در ادامه افزود: درخواست‌ها و پروژه‌های شورای میهنی کورد سوریه صرفا متعلق به کوردها و مناطق کوردستان است، تلاش می‌شود که در مناطق شمال-شرق سوریه، فقط کورد تصمیم‌گیر باشد. در کوردستان روژآوا، تلاش می‌کنند هیات رهبری جدیدی انتخاب شود. اما این خواست، بر اساس سیستم ایجاد شده در این منطقه نیست. بین دو طرف تا کنون توافقاتی ایجاد شده است، شورای میهنی کورد سوریه تلاش می‌کند قرارداد اجتماعی صورت گرفته در منطقه را تغییر دهد. در رابطه با مسائل نظامی، زبان و آموزش، ریاست مشترک و بسیاری از مسائل دیگر؛ آنها خواهان تغییر سیستم موجود هستند. اما با نگاهی به تمامی این حوزه‌ها، مشاهده می‌شود که تمامی این مناطق کورد نشین نیستند. در جزیر؛ کوبانی و عفرین و مناطق دیگر، عرب، سریانی، آسوری، ارمنی حضور دارند. تمامی این گروه‌ها متفقا با همدیگر پروژه دمکراتیک را تاسیس کرده‌اند. مثلا در مجلس مناطق جزیر، کورد از اکثریت برخوردار است، اما زمانی که می‌گویند که باید فقط کورد تصمیم گیر باشد، این موضوع محل اختلاف می‌شود.

بکتاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که شورای میهنی کورد سوریه و سیستم آنها در تضاد با یکدیگر قرار دارند. ما به توافق می‌رسیم، اگر لازم باشد نواقص موجود در قرارداد اجتماعی را نیز می‌توانیم تغییر دهیم. اما نمی‌توانیم همه چیز را از اساس تغییر دهیم. شورای میهنی کورد سوریه اظهار می‌دارد که باید رهبری جدیدی برگزیده شود، ما همه چیز را تغییر می‌دهیم، دوباره بازسازی می‌کنیم، ما نیز گفتیم چنین چیزی امکان ندارد. علیرغم تمامی نواقص، سیستم ما دستاوردی مهم است. باید ما این سیستم را گسترش دهیم. این موضوعات باعث اختلاف بین ما شده است. در بعد سیاست کوردی نیز توافقی صورت گرفته است. همچنین در رابطه با رهبری خودمدیریتی نیز ما به توافقاتی دست یافته‌ایم. اگر قرارداد اجتماعی نیازمند تغییراتی باشد، باید تغییر داده شود، اما نه فقط کورد، بلکه کورد و خلق‌های دیگر نیز باید در آن حضور داشته باشند. همانگونه که از سال ۲۰۱۴ تا کنون این روند را با هم دیگر ادامه داده‌اند، باید این مسیر تداوم پیدا کند.

ملت دمکراتیک

بکتاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که شورای میهنی کورد سوریه علیه پروژه ملت دمکراتیک و رهبری خودمدیریتی از پروژه‌ای جدا و متمایز برخوردار است.  طبق این پروژه باید سیادت و حاکمیت کوردی وجود داشته باشد. باید تمامی امور در دست کورد قرار گیرد، اما این موارد قبول نشده‌اند. در مناطق ما اعراب، سریانی، کورد و ارمنی با هم زندگی می‌کنند. به همین دلیل نمی‌توان مانند سیستم جنوب کوردستان عمل کرد. هر بخشی از کوردستان واجد ویژگیهای خاص خودمدیریتی خود است. ما برای حل مسئله کورد و تمامی مشکلات سوریه پروژه‌ای اجرایی در دست داریم. یعنی ما نمی‌گوییم که صرفا مسئله کورد را حل می‌کنیم، مسئله کورد و مسائل دیگر سوریه در چارچوب پروژه ملت دمکراتیک می‌توانند با هم حل شوند. مسئله کورد از یک طرف مسئله عدم دمکراتیک شدن سوریه نیز است. اگر سوریه دمکراتیزه شود، مسئله کورد نیز تا حدی می‌تواند حل شود. در سوریه ما پیشاهنگ دمکراسی هستیم. درخواست‌های شورای میهنی کورد سوریه صرفا در رابطه با کورد است. می‌گویند که باید مناطق کوردی شمال-شرق سوریه اینگونه مدیریت شود، باید نیروهای نظامی ما در منطقه حضور داشته باشند. بعد از بحث‌های فراوان این موارد پذیرفته نشدند. لازم است که ما در رابطه با خواستهای گسترده آنها بیش از پیش دقت کنیم.

مدل فدرالیستی خطری بزرگ به شمار می‌رود

بکتاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که پروژه شورای میهنی کورد سوریه مانند مدل جنوب کوردستان است.  ما می‌بینیم که تا کنون منطقه اقلیم جنوب کوردستان نتوانسته است مسائل و مشکلات خود را حل کند و مسائل و مشکلات ایجاد شده بین دو حزب اصلی نیز همچنان پا برجا هستند. ما براساس ملت دمکراتیک خودمدیریتی را اداره کرده‌ایم. اگر این پروژه به طور کامل تحقق پیدا نکند، در آنصورت است که پروژه ما دچار مشکل می‌شود. ارتباطات ما با خلق عرب و خلق‌های دیگر بر اساس دمکراتیک شدن از بین می‌رود. مسائل و مشکلات سوریه، مسائل کورد نیز بوده و بر اساس پیشبرد ملت دمکراتیک و خودمدیریتی حل می‌شود. دست یابی به راه حل تمامی مشکلات در این مسئله قرار دارد. این خلق سال‌هاست که با همدیگر بوده و همزیستی داشته‌اند. از طرف دیگر ما یکباره تغییر مسیر بدهیم و تنها بر اساس کورد بودن سیستم جدیدی را ایجاد کنیم، مسیری است که کاملا برعکس سیستم انقلاب روژآواست.

ارتباطات شورای میهنی کورد سوریه

بکتاش در بخش دیگری از سخنان خوداظهار داشت که اپوزیسیون سوریه که شورای میهنی کورد نیز در آن حضور دارد، تحت تاثیر ترکیه است. تمامی دستورات و فرامین آن از ترکیه صادر می‌شوند. اپوزیسیونی که شورای میهنی کورد در سوریه در آن حضور دارد، هم اکنون در عفرین و سریکانی مرتکب جنایات بزرگ جنگی می‌شود. غیر نظامیان ربوده می‌شوند و کشته می‌شوند و با این وجود این شورا همچنان در این گروه باقی مانده است. این واقعیت نشان می‌دهد که در صورتیکه ما از دیالوگ بین نیروهای کوردی سخن بگوییم، ترکیه در این باره  موضعگیری می‌کند. از طرف دیگر دولت ترک هیچگاه نمی‌خواهد که دیالوگها به موفقیت برسند.

اتحاد

بکتاش خاطرنشان ساخت که یکی از اهداف آنها در هر چهار بخش کوردستان تحقق و پیشبرد دیالوگ بین نیروهای کورد بوده و در این باره افزود: در اینجا ما دستاوردهای مهمی داشته‌ایم، مانند خودمدیریتی شمال-شرق؛ نیروهای سوریه دمکراتیک. این دستاوردها خطوط قرمز ما هستند. به همین علت نباید اتحاد ملی علیه این دستارودها باشد. این دستاوردها با خون و رنج هزاران شهید کسب شده‌اند. ما برای دیالوگ بین نیروهای کورد همواره آماده هستیم و دستاوردهایمان را نیز حفظ می‌کنیم. ما خواست‌هایی را که خودمدیریتی، تسلیم شدن زنان و نیروهای سوریه دمکراتیک را پیگیری می‌کنند، نمی‌پذیریم. ما از شورای میهنی کورد سوریه می‌خواهیم در رابطه با حفظ دستاوردهای خلق کورد دقت کنند.

هراس ترکیه

بکتاش خاطرنشان ساخت که ترکیه از روز نخست مانند یک تهدید با انقلاب روژآوا برخورد کرده و به این منطقه حمله کرده است. هراس دولت ترک اینست که خودمدیریتی به رسمیت دست پیدا کرده و در مجامع عمومی جهانی به موجودیت ان اعتراف کنند. به همین دلیل است که مرتبا دست به حمله می‌زنند. بکتاش در خاتمه اظهار داشت چنین به نظر می‌رسد که حملات ترکیه همچنان ادامه پیدا کنند. اما در این میان اتحاد ما و موضع مشترک ما تعیین کننده وضعیت سیاسی در آینده است.

منبع: MA