فراخوان جنبش جامعه دمکراتیک برای تشکیل کنگره ملی

جنبش جامعه دمکراتیک در رابطه با تنشهای ایجاد شده در جنوب کوردستان بین نیروهای مختلف کوردی فراخوانی را صادر کرده و از نیروهای میهنی کوردی درخواست نمود که با برخورداری از موضعی ملی، کنگره میهنی کوردستان را تشکیل دهند.

جنبش جامعه دمکراتیک در رابطه با تنشهای به وجود آمده در جنوب کوردستان از سوی پارت دمکرات کوردستان بیانیه‌ای را صادر  کرد. جنبش جامعه دمکراتیک در این بیانیه با اشاره به آسیبهای ناشی از این تنش‌ها بین نیروهای کورد فراخوانی را برای گفتگو بین نیروهای کوردی و ممانعت از بروز هر گونه برخوردی بین نیروهای کورد صادر و در آن از این نیروها خواسته است با موضعی ملی، کنگره میهنی کوردستانی را برگزار کنند.

متن فراخوان جنبش جامعه دمکراتیک به شرح ذیل است:

مدتی است که تنشهای جنوب کوردستان گسترش یافته و این موضوع از تاثیری نفی بر تمامی بخش‌های کوردستان برخوردار بوده است. زیرا در صورتیکه برای چنین بحرانی راه حلی یافت نشود، خلق کورد متحمل هزینه می‌شود. به همین علت دیالوگ کورد-کورد خواستی ملی بوده و برای تمامی نیروها امری لازم به نظر می‌رسد. همچنین تنها راه برون رفت از تمامی بحران‌ها نیز به شمار می‌رود. ترکیه با سیاستها و نقشه‌های ویژه خود به جنگ با کورد دست زده و تلاش می‌کند مسئله کورد را در دستان خود داشته و از طرف دیگر کوردستان را نیز به اشغال دربیاورد. همچنین اتحاد و نیروی ما را نیز  ضربه‌پذیر نماید.

اکنون دیگر همه خطرات مقطع کنونی کوردستان را درک کرده‌اند. ترکیه تمام قدرت خود را بر اشغالگری کوردستان و ممانعت از پیشرفت کوردها متمرکز کرده است. مسئله کورد موضوعی است که در مجامع بین‌المللی مورد توجه قرار دارد و ترکیه از این موضوع هراس دارد. به همین دلیل تمامی راه‌ها را برای ممانعت از پیشرفت مسئله کورد در نظر می‌گیرد تا در نهایت جنگی داخلی بین کوردها روی دهد. حساسیت مرحله کنونی، اهمیت و مسئولیت پذیری در رابطه با گفتگوی کورد-کورد و اتحاد کوردی و حفظ دستاوردها را بر ما لازم می‌کند.

همانگونه که اطلاع دارید، تمامی گروه‌های سیاسی و میهنی و نمامی بخش‌های اجتماعی کوردستان در میان جنبش ما از تمامی گروه‌های کوردستانی درخواست کرده‌اند که از سیاستها و برنامه‌های ترکیه دنباله‌روی نکنند و مشاهده شده است که راه حل تنها از طریق دیالوگ امکان‌پذیر است.

 ما به عنوان جنیش جامعه دمکراتیک از تمامی آحاد خلقمان و تمامی نیروهای میهنی کوردستانی و تمامی بخش‌های اجتماعی مدنی می‌خواهیم که در مقابله با طرح‌ها و نقشه‌های توطئه‌گرانه هوشیاری خود را حفظ کرده و موضعی ملی اختیار کرده و از برادرکشی ممانعت کنند. ما با دیالوگ ملی کوردستانی متعهد بوده و خواستار تشکیل سریع  کنگره میهنی کوردستان هستیم.