حزب سوریه‌ی آینده: حکومت سوریه مسئول عدم چاره‌یابی است

​​​​​​​شعبه حلب حزب سوریه‌ی آینده با برگزاری تجمعی در محله کوردنشین شیخ مقصود برگزار کرده حملات به شمال و شرق سوریه و به ویژه شیخ مقصود را محکوم کرد.

 سلسله اعتراضات علیه حمله‌ی ارتش اشغالگر ترکیه به عین عیسی همچنان ادامه دارد. در همین راستا، روز گذشته حزب سوریه‌ی آینده با شعار "نه به اشغالگری، نه به دشمنی، با روح شهدا پیروز خواهیم شد" تجمعی انجام دادند.

در این چارچوب خیمه‌ای در منطقه شهید دستینا واقع در بخش شرقی محله شیخ مقصود برپا شد و با تصاویر جانباختگان راه آزادی مزین گردید. ده‌ها تن از نمایندگان احزاب و شخصیت‌های مستقل از این خیمه دیدار کردند.

محمد حجی مصطفی رئیس حزب سوریه‌ی آینده شاخه‌ی حلب در این تجمع در سخنانی با اشاره به تداوم جنگ داخلی سوریه اظهار کرد که طرف‌های جنگ مطالبات و امیدهای خلق سوریه را نادیده گرفته و سیاست را به خدمت منافع نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی دراوردند.

حجی مصطفی عدم چاره‌یابی را به برخی فاکتورهای داخلی و خارجی مرتبط دانست و گفت، "حکومت سوریه و سازمان‌های ستمگر آن بخشی از این رویه هستند و فقدان راه حل سیاسی نزد نیروهای اپوزیسیون نیز طرف دیگر مسئله است، این دو مسئول عدم چاره‌یابی سیاسی هستند."

روهیف احمد عضو دفتر زنان مجلس سوریه آینده به اهمیت اتحاد  و کار مشترک اشاره کرد. روهیف همچنین سکوت روسیه در مقابل این حملات را محکوم کرد.

وی همچنین تاکید کرد که اهداف و رویاهای اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه با فداکاری‌های مبارزان نیروهای سوریه دمکراتیک از بین خواهد رفت.

بدران حمو عضو مجلس عمومی اتحاد دمکراتیک نیز گفت، "حملات علیه عین عیسسی و علیه خاک سوریه در کل،  اولین و آخرین حملات نمی‌باشد بلکه این حملات در حقیقت حمله علیه دستاوردهای ما هستند."

حمو تاکید کرد که آنها تلاش نمودند تا همه‌ی بخش‌های مختلف جامعه‌ی سوریه را یکی کرده و متحد نمایند تا مانع حمله به عین‌عیسی و سایر مناطق خاک سوریه شوند.