نیروهای سوریه دمکراتیک در عین عیسی، ٢٨ جاسوس سازمان میت را به دام انداخت

نیروهای امنیت عین عیسی ٢٨ جاسوس رژیم ترکیه را بازداشت کردند.

برپایه‌ی خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری هاوار نیروهای امنیتی بخش عین عیسی در اقلیم فرات افراد مظنون به همکاری با رژیم ترک را تحت نظر قرار دادند و یک گروه استخباراتی ٢٨ نفره را بازداشت کردند. در میان این گروه یک زن هم وجود دارد.

افراد بازداشت شده این گروه جاسوسی که در بازداشت نیروهای امنیتی قرار دارند اعتراف کرده‌اند که برای ارتش ترک و مزدوران آن فعالیت می‌کنند. آنان اعتراف کردند که اطلاعات مربوط به نقطه‌های نظامی در منطقه، مراکز ادارات خودمدیریتی، فرمانده‌های نظامی و مسئولین اداری را جمع‌آوری کرده و به ارتش ترکیه می‌رساندند.

این افراد همچنین اعتراف کرده‌اند که با همکاری سازمان میت ترکیه ده‌ها عملیات انفجاری را انجام داده‌اند.

سردسته این گروه قبل از ورود به خاک سوریه در کمپ‌های مزدوران میت در داخل خاک ترکیه آموزش دیده است.

هویت اعضای این گروه مزدور به شرح زیر است: محمد جاسم حسون (ابو عصاف)، المعتصم بالله حمید الحبیب، محمد جاسم یحیی، احمد جاسم یحیی، حسن محمد ایبو، صالح حسن عبدالله، راشد حسین شریف، ندا مصطفی الأبو، ابراهیم رمضان خلف، عماد حسن علی (معروف به شنگالی، شهروند عراق)، عبدالعزیز زید السالم معروف به (دوشکا)، عبدالعزیز عیسی جاسم، علی شیخ ادیب، احمد علی الخدر، منصور خفان معروف به (ابو دیر)، ابراهیم محمد التلجی معروف به (سیف)، عبدالمؤمن ویس موسی، زیاد محمد التلجی، علی حسین الجاسم، شهود محمد الأموری، محمد عیدان الهویدانی، عبدالمجید محمد شهاب، عبدالله سلیمان سلیمان، حسین محمد رشید، عبدالرزاق علی حمان، خدر نورالدین صادق، عیسی عبدل عیسی و خلیل ظاهر محمد علی.