سترک کوبانی: ی.پ.ژ نیروی انتقام‌ است

سترک کوبانی فرمانده یگان‌های مدافع زنان در مورد سالروز تأسیس ی.پ.ژ اظهار کرد:"زنانی که داعش را در هم شکستند قطعا اشغالگران را نیز از میان برخواهند داشت."

سترک کوبانی فرمانده یگان‌های مدافع زنان در مورد جایگاه ۴ آوریل برای زنان روژاوا و شمال و شرق سوریه با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

سترک کوبانی در آغاز سخنان خود گفت:"بدون شک تأسیس یگان‌های مدافع زنان در روز ۴ آوریل بسیار معنادار است. زیرا این روز زادروز رهبر آپوست و خلقمان اهمیت ویژه‌ای را برای این روز قائل است.

سترک کوبانی در سخنان خود خاطرنشان کرد که زنان در طول تاریخ همیشه در میدان جنگ حضور یافته‌ و نقشی تاریخ‌ساز را بر عهده گرفته‌اند. کوبانی افزود:" این بسیار مهم است که زن با فلسفه رهبر آپو به ارتش مبدل شده و هزاران نفر به این ارتش پیوستند. نه تنها برای زنان کورد، بلکه برای زنان عرب، سریانی، ارمنی و تمامی زنانی که سودای آزادی در سردارند بسیار مهم است."

ی.پ.ژ تنها نیرویی مسلح نیست

سترک کوبانی یادآور شد که مبارزه زنان ی.پ.گ تأثیر شگرفی را بر جامعه می‌گذارد و افزود:"مبارزان زنان ی.پ.ژ بر تمامی جوامع خاورمیانه و جهان بویژه جامعه کورد و عرب گذاشته است. اما ما نباید تنها ی.پ.ژ را یک نیروی مسلح یا نظامی ببینیم. زیرا بر مبنای فلسفه رهبر آپو نه تنها از لحاظ نظامی، بلکه ی.پ.ژ برای تحول ذهنیتی که از هر لحاظ زن را صرفا کالا می‌بیند مبارزه می‌کند. اعلام تأسیس ی.پ.ژ در ۴ آوریل برای ما بسیار مهم است. برای اینکه سزاوار این روز باشیم به مبارزه خود ادامه می‌دهیم."

کوبانی خاطرنشان کرد که ی.پ.ژ نیروی انتقام است و در مقابل تروری که مزدوران و دشمنان علیه جوامع و بی‌اخلاقی که داعش به آن دست زده است، ایستار زنان کورد، عرب، سریانی و ارمنی دارای اهمیتی بسیار است.

کوبانی افزود که برای انتقام زنان شنگال، عفرین، سریکانی و گری‌سپی مبارزه همچنان را گسترش می‌دهند و افزود:"مشارکت زنان در صفوف ی.پ.ژ در آغاز کار به ملت و خلق‌ بستگی داشت. خطرهای بزرگی خلق و سرزمین ما را تهدید می‌کرد. مشارکت زنان در صفوف ی.پ.ژ همزمان یک واکنش ملی بود، اعلام کردن روحیه میهن‌دوستی بود."

سترک کوبانی در مورد مرحله دوم اظهار کرد که علیه حملات نابودگرانه‌ای که هویت، تاریخ و موجودیت خلق کورد را هدف قرار داده بود زنان برای محافظت از موجودیت ملتشان به ی.پ.ژ پیوستند.

کوبانی افزود که دفاع از خلق‌ها نه تنها با اسلحه، بلکه با فکر نیز صورت می‌گیرد و خاطرنشان کرد:"پیوستن به صفوف ی.پ.ژ همزمان به معنی پذیرش نقش صاحب‌مندیست. زنانی که در ی.پ.ژ جای می‌گیرند از لحاظ فرهنگی، هنری، زندگی روزانه، نظامی و سیاسی می‌توانند به شیوه‌های گوناگون به وظایف خود عمل کنند.

سطح کنونی زنان نشانه نیرومند راه آزادیخواهی رهبر آپوست

کوبانی یادآور شد که زنان از هویت خود محافظت می‌کنند، آینده میهن و سرزمین را ضمانت می‌کنند و با این هدف به مبارزات ادامه می‌دهند. در ادامه افزود:"سطحی که زنان توانسته‌اند خود را به آن برسانند نه تنها بر زنان تأثیرگذار بوده بلکه جامعه کورد را نیز به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. جامعه کورد که در تاریخ خود همیشه ارزش والایی را برای زن قائل بود، اما به مرور زمان ذهنیت نیروهای حاکم بر خلق کورد هم تأثێرگذاشته و کوردها را بسوی تاریکی سوق داد. فکر و فلسفه رهبر آپو این تاریکی را از جسم، فکر و زندگی زنان برداشت. زنان با این فلسفه به رفاقت با رهبر آپو دست یافتند و این نیز نیرومندی راه آزادی رهبر آپو را نشان می‌دهد.

کوبانی در ادامه گفت که زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مقاومت و مبارزات زنان را بیش از پیش گسترش داده و نیرومندتر کرده است. وی افزود:"زنان همچنانکه در مقابل داعش مبارزه کردند، جنگیدند، در کنار همرزمان خود در ی.پ.گ جای گرفتند، الگوهای بزرگی از قهرمانی را نشان دادند و به شهادت رسیدند.

آوستا خابور، آرین میرکان، دایه عقیده، ایسلان و شمار زیادی از زنانی که برای آزادی جنگیدند. زنانی که داعش را نابود کردند، زنانی که در مقابل دولت اشغالگر ترک و مزدورانش جنگیدند و شهید شدند. ما همچنانکه سرزمینمان را از چنگ داعش رها کردیم، با همان شیوه مبارزه‌ی خود را علیه دولت اشغالگر ترک و مزدورانش به پیش می‌بریم و عفرین، سریکانی و گری سپی را آزاد می‌كنیم. پیمانی که با رهبری، با شهیدایمان بسته‌ایم همین است. ی.پ.ژ از میراث زنانی که پیشاهنگی زنان جهان را بر عهده گرفته‌اند صیانت می‌کند."